Dokumenti

Na ovoj stranici se nalaze različiti dokumenti koji vam mogu biti korisni. Neki od dokumenata su možda zastareli, ali ne brinite uskoro ćemo ih ažurirati.

Ukoliko ne znate neke od skraćenica, na dnu spiska imate objašnjenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS izveštaj o radu

UO izveštaj o radu

NO izveštaj

NO izveštaj o radu

NS 2015 izveštaj

NS 2015 zapisnik

Pravilnik o ocenjivaju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

UNSS đački dinar

UNSS etički kodeks

UNSS školski odbor

UNSS štrajk

UNSS strategija razvoja

Zakon o mladima

ZOSOV

Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odosno humanitarnog rada

 

Skraćenice:

UP – Učenički parlament

GS – Generalna Skupština

NO – Nadzorni odbor

UO – Upravni odbor

LK – Lokalni koordinatori

NS – Nacionalni sastanak

ZOSOV – Zakon o osnovama sistema obazovanja i vaspitanja

 

0

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer