Kategorija: UNSS vesti

Održana javna rasprava u Smederevu

Kako je 27.02.2015. godine usvojena nova Nacionalna strategija za mlade, Unija srednjoškolaca Srbije smatra da i srednjoškolci do kraja ove godine treba da imaju...

Srednjoškolski stav

U periodu od 26. do 28 marta 2015. godine, u Budvi (Crna Gora), održan je Nacionalni sastanak Unije srednjoškolaca Crne Gore kojem je prisustvovao Lazar Bulić, član...

Održana javna rasprava u Nišu

Kako je 27.02.2015. godine usvojena nova Nacionalna strategija za mlade, Unija srednjoškolaca Srbije smatra da i srednjoškolci do kraja ove godine treba da imaju...

Održane javne rasprave u Kraljevu i Novom Pazaru

Kako je 27.02.2015. godine usvojena nova Nacionalna strategija za mlade, Unija srednjoškolaca Srbije smatra da i srednjoškolci do kraja ove godine treba da imaju...

Štrajk prosvetnih radnika

Štrajk prosvetnih radnika/ca

Ulazimo u peti mesec štrajka prosvetnih radnika i radnica, a srednjoškolci/ke Srbije, kao jedan od ključnih aktera obrazovnog sistema Republike Srbije, nisu pitani da...

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer