Kategorija: Nadzorni odbor

Upoznaj tim: Aleksandra Milovanović

Aleksandra Milovanović, studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu, članica Nadzornog odbora.  1. Kada bi mogao/la da živiš u knjizi, na filmu ili u seriji, koji/a...

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer