Kategorija: Tim za Beograd

Upoznaj tim: Lucija Kecić

0. Ime, prezime, škola, pozicija – “Lucija Kecić, Peta beogradska gimnazija, Lokalni koordinator za Beograd, Rakovicu” 1. Kada bi mogla da živiš u...

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer