Kategorija: Upravni odbor

Upoznaj tim: Ognjen Nikolić

Ognjen Nikolić, učenik Pete beogradske gimnazije, član Upravnog odbora. 1. Kada bi mogao/la da živiš u knjizi, na filmu ili u seriji, koji/a bi to bio/la?...

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer