Ko smo mi?

Vizija i misija

Škola u kakvu smo išli nije bila po meri učenika/ca. Mi smo želeli školu u kojoj će učenici/ce biti ravnopravni akteri i oni koji odlučuju, a ne pasivni primaoci znanja. Ideja razvijanja kritičkog razmišljanja kod učenika/ca i osnaživanja za organizovanje i učešce u aktivnostima koje će poboljšati kvalitet srednjoškolskog života, bila je pokretač našeg aktivizma.

Mi smatramo da je neophodno omogućiti svim učenicima/cama pravo, prostor, priliku, podsticaj i podršku da razviju svoje ideje i ispolje svoje kreativne potencijale.

UNSS

Unija srednjoškolaca Srbije
Tim UNSS-a 2015/16.

Koji su naši osnovni ciljevi?

– Demokratizacija učeničkih parlamenata;

– Stvaranje institucionalnog okvira za učešce srednjoškolaca u procesima donošenja odluka u školama;

– Osnaživanje i jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata;

– Neformalno obrazovanje srednjoškolaca;

– Podsticanje aktivizma među učenicima;

– Pružanje prilike srednjoškolcima da sami realizuju svoje projekte;

– Promocija stvaralačkih vrednosti i kulturnog života;

– Afirmacija mladih umetnika;

– Stvaranje otvorene, inkluzivne i bezbedne školske zajednice.

UNSS TIM

Unija srednjoškolaca Srbije
Tim UNSS-a 2015/16.
UNSS tim

Glavno upravljačko telo UNSS-a je Generalna skupština koju čine svi predstavnici/ce učeničkih parlamenata članova organizacije. Generalna skupština se sastaje jednom godišnje kako bi donela odluke o najvažnijim pitanjima (godišnji akcioni plan, izmene statuta, izbor članova/ca Upravnog i Nadzornog odbora i sl.). Poslovnik o radu Generalne skupštine možete pronaći na stranici Dokumenti.

Upravni odbor ima zadatak da sprovede godišnji plan donešen na Generalnoj skupštini i da zastupa organizaciju pred drugim organizacijama i institucijama na državnom i međunarodnom nivou.

Tim lokalnih koordinatora sprovodi aktivnosti u skladu sa akcionim planom i radi na širenju mreže parlamenata članova UNSS-a.

Tim za Beograd radi na realizaciji projekata na teritoriji grada Beograda.

Marketing tim aktivno radi na promovisanju Unije i održavanju internet komunikacije.

Generalni sekretark obavlja administrativne poslove i predstavlja organizaciju u pravnom smislu.

Nadzorni odbor nadgleda rad celog UNSS tima, ukazuje na greške, nadzire komunikaciju svih organa UNSS-a i iznosi javno svima u UNSS-u zapažanja, predaje godišnji izveštaj na Generalnoj skupštini o radu UNSS-a.

0

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer