Konkurs za Generalnog sekretara

Ovim putem Upravni odbor Unije srednjoškolaca Srbije raspisuje konkurs za poziciju Generalnog sekretara. Generalni sekretar je glavni pravni zastupnik udruženja i jedan od organa udruženja. Zaduženja Generalnog sekretara su:

  • Predstavlja i zastupa udruženje 
  • Potpisuje dokumenta u ime udruženja 
  • Vodi administraciju udruženja 
  • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor 

Kandidati moraju imati između 18 i 30 godina i mogu se prijaviti na konkurs slanjem CV-a i motivacionog pisma na mejl prijava@unss.org.rs. Konkurs traje do 22.12.2017, a mandat novog Generalnog sekretara kreće od 1.1.2018. godine.

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer