Konkurs za Nadzorni odbor UNSS-a

U skladu sa Statutom UNSS-a Upravni odbor Unije srednjoškolaca Srbije raspisuje konkurs za članove/ice Nadzornog odbora u mandatu 2017/18.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova svojih članova/ica. Mandat članova/ica Nadzornog odbora traje jednu godinu sa mogućnošću reizbora.

Nadzorni odbor ima zaduženje da:

– Vrši kontrolu rada Upravnog odbora UNSS-a;
– Podnosi izveštaj o izvršenoj kontroli rada Upravnog odbora Skupštini;
– U slučaju uočenih nepravilnosti u radu Upravnog odbora dužan je da o tome izvesti Skupštinu UNSS-a;
– Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje;
– Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Kompletna zaduženja Nadzornog odbora možete naći u Internim regulativama Nadzornog odbora.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština UNSS-a (28.10.2017. godine) na ovogodišnjoj Generalnoj skupštinu. Svaki/a član/ica UNSS-a može se kandidovati za člana/icu Nadzornog odbora.

Novoizabranim članovima/icama Nadzornog odbora mandat traje do održavanja naredne redovne Generalne skupštine (oktobar 2018. godine).

Kako biste se prijavili za članstvo u Nadzornom odboru, neophodno je da dostavite motivaciono pismo (ne duže od jedne strane A4 formata) i CV.

Motivaciono pismo i CV dostaviti u PDF formatu na mejl adresu: office@unss.org.rs sa naznakom „Konkurs za članove Nadzornog odbora“ najkasnije do 20.10.2017. u 23.59h. Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja, nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate na office@unss.org.rs.

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer