Konkurs za SzS trenere

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) sa zadovoljstvom raspisuje konkurs za trenere za pisanje projekata u okviru projekta “Srednjoškolci za srednjoškolce” (SzS).

SzS je jedinstven projekat koji UNSS realizuje sedmi put u Srbiji, a koji se dugi niz godina realizuje širom Evrope pod nazivom “Social Day”.

SzS je koncipiran tako da određeni broj srednjoškolaca jednog dana u toku školske godine ne pohađa nastavu, već radi u privatnim i javnim preduzećima i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam s jedne strane. Dok, preduzeća doniraju prvi srednjoškolci fond “Srednjoškolci za srednjoškolce”, koji je osnovala UNSS, naslanjajući se na koncept društveno odgovornog poslovanja s druge strane.

Sredstva iz pomenutog fonda se kasnije koriste za organizaciju treninga za pisanje projekata učeničkim parlamentima koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i na realizaciju projekata učeničkih parlamenata koji budu izabrani na osnovu prijave na javni konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata koji će UNSS raspisati krajem tekuće školske godine.

Na konkurs se može prijaviti bilo koji srednjoškolac/ka koji pohađa školu na teritoriji Republike Srbije, tokom 2017/18. školske godine.

Izabrani treneri će tokom septembra držati treninge za pisanje projekata učeničkim parlamentima u okviru SzS projekta.

Pre realizacije sopstenih treninga, izabrani treneri će imati organizovani trening za pisanje projekata, na kom će moći da nauče da pišu projekte, a pored toga ovladaće i veštinama za uspešno držanje treninga.

Ukoliko želiš da budeš deo najvećeg srednjoškolskog projekta u Srbiji, kao i deo SzS tima, čekamo te!

Formular za prijavu na konkurs

Konkurs je otvoren do 30. jula, do 23.59h.

Prijave koje stignu nakon navedenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji budu ušli u uži krug biće pozvani na intervju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica kontaktirajte nas putem mejla doloris.askovic@unss.org.rs ili telefona 069/622089.

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer