O učeničkom dinaru

Učenički dinar je dobrovoljni novčani prilog koji se uplaćuje školi. Ni jednim zakonom nije definisano da je obavezno platiti učenički dinar, niti koliko njegova cena iznosi, kao ni na šta se mogu trošiti prikupljena sredstva. Na osnovu toga i nastaje manipulacija škola sa učenicima i njihovim roditeljima.

Na osnovu načina na koji se učenički dinar prikuplja u većini škola u Srbiji, slobodno mogu reći da je to neki vid mehanizma pritiska na učenike, a preko njih i na njihove roditelje. Mehanizam iznude novca.

U školama postoje dva načina prikupljanja učeničkog dinara. U nekim školama ne možete upisati godinu dok ne uplatite učenički dinar, što je vid uslovljavanjа učenika i roditelja. Dok sa druge strane postoje škole koje zadaju razrednim starešinama da prikupe učenički dinar, bez da im objasne šta je isti. Učenici će otići kući i reći da treba toliko i toliko novca da odnesu u školu, roditelji se neće zapitati mnogo za šta novac treba da se da i daće ga, kako njihovo dete ne bi trpelo neke posledice ako ne odnese. Učenik će predati novac razrednom starešini, razredni starešina će to predati dalje nadležnima i eto učeničkog dinara. Izvinite, a gde je tu potvrda da smo dali novac?!

Koliko god vi, ljudi iz školskih uprava, pokušavali sebe da ogradite time što ćete ispasti dobri i reći da oni koji nemaju novac ne moraju da plate i da ste svesni finansijske situacije mnogih porodica, to ne može da vas opravda. Da li ste svesni da ste kreatori diskriminacije? Da li ste svesni da na taj način učenike razvrstavate na kategorije? Da, vi, koji treba da nas učite pravim i moralnim vrednostima. Verovatno vam nije jasno kako iznuđivanje učeničkog dinara stvara diskriminaciju, pa ću vam i to objasniti. Recimo, učenik koji je siromašan to će morati da prizna, time što će se izjasniti da ne može da plati i automatski će biti razvrstan u kategoriju siromašnih. Nakon toga, učenik će morati da se suoči i sa ponižavanjem od strane svojih vršnjaka.

Pasted image at 2016_01_09 20_44

Još jedan od problema jeste na šta se troši novac od učeničkog dinara i ko upravlja tim novcem. Situacija je takva da novcem upravlja Savet roditelja, bez ikakvih konsultacija sa Učeničkim parlamentom. Sredstva se uglavnom troše na štampanje pismenih vežbi, svedočanstava, obezbeđenje, uređenje škola i sl. Za sve to bi škole trebalo da dobiju novac od države, tj. poreza koji plaćaju naši roditelji.

Smatram da Učenički parlament treba da ima mnogo veću ulogu u vezi učeničkog dinara. Pre svega, da se mora tražiti saglasnost Učeničkog parlamenta za traženje učeničkog dinara kao i da sredstva ne smeju biti potrošena ukoliko saglasnost ne daju i Savet roditelja i Učenički parlament.

Za mene lično, učenički dinar predstavlja novac koji ćemo mi učenici prikupiti, nakon što Učenički parlament podrži ideju bilo kog učenika za neki projekat, aktivnost ili nešto što nam je potrebno u školi.

Sad mi samo ostaje da živim u nadi da me prosvetari u Srbiji neće okriviti kako decu „okrećem“ protiv plaćanja učeničkog dinara. Samo im otvaram oči, kad već nema ko drugi.

 

3+


Doloris Ašković

Učenica Gimnazije u Vrnjačkoj Banji, član Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije, zaljubljenik u nauku, borac za pravdu. Stavovi autora ne predstavljaju zvaničan stav organizacije.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer