PANEL DISKUSIJA: ŠKOLA ZA SAVREMENO DRUŠTVO

Danas smo učestvovali na panel – diskusiji o novim tehnologijama u obrazovanju koja je realizovana u prostorijama Savremene gimnazije, u organizaciji Društva Srbije za odnose s javnošću, Savremene gimnazije i Instituta za moderno obrazovanje. Na panelu se razgovaralo o značaju upotrebe savremenih tehnoloških uređaja u obrazovnom procesu u Republici Srbiji, sa osvrtom na postojeće prakse u obrazovnim sistemima u zemlji, a koji su kreirani po ugledu na najsavremenija međunarodna rešenja.

I pored ohrabrujućih signala da je u Srbiji sve veći broj škola koje poseduju pametne uređaje, u našem obrazovnom sistemu još uvek preovladava sklonost ka tradicionalnim nastavnim metodama i sredstvima.

Panel – diskusija je imala za cilj da skrene pažnju na efikasnost i prijemčivost novog koncepta učenja koji omogućava novim generacijama srednjoškolaca lakše, brže i efikasnije usvajanje gradiva. 

Kao jedna od liderskih škola u upotrebi tehnologije u nastavnom procesu, Savremena gimnazija je na panelu predstavila najnovije nastavne alate, čiji je cilj da današnje đake obrazuju za buduće lidere u svim oblastima društvenog i ekonomskog života.

Učesnici na panel diskusiji su bili i: Svetlana Belić Malinić i Bojan Milanović iz Savremene gimnazije, Marija Milenković ispred Instituta za moderno obrazovanje (IMO), Vladimir Nikolić ispred kompanije Apcom, regionalnog zastupnika kompanije Apple, Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (tbc), Branka Miranović iz LINK groupa i Aleksandra Strugar sa projekta OKmatematika.

 

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer