Prijava za poziciju PR-a

Obavljanje dužnosti PR-a u timu podrazumeva komunikaciju sa medijima (televizija, radio, internet, novine). Zadatak PR-a jeste da na što bolji način pristupi našoj ciljnoj grupi i prenese informacije na kreativan način. PR članovi tima imaju zadatak da putem televizijskih i radio emisija, novina i časopisa, web portala omoguće da se vesti o UNSS-u čuju što dalje. Osobe koje se prijave za ovu poziciju treba da budu: kreativne, elokventne, bez straha od javnog nastupa i sposobne da izraze ideju na pravi način. Pristupiti medijima na našem području je veliki izazov, te će naš PR morati da zainteresuje medije za naš rad i našu ideju.

Napomena: Ako budeš imao/la problema pri popunjavanju i slanju prijave, preuzmi formular za prijavu OVDE i pošalji na: prijava@srednjoskolci.org.rs sa naznakom “Prijava za PR-a”.

Sva polja su obavezna za popunjavanje.

Ime i prezime

Škola

Razred

Email adresa

Broj telefona

Koje medije smatraš relevantnim za srednjoškolce i mlade?

Putem kojih informativnih emisija (radio i televizija) smatraš da se može dopreti do srednjoškolaca?

Kako bi glasio naslov u novinama koji najavljuje održavanje UNSS Nacionalnog sastanka 2015. godine? (Više o sastanku pročitaj OVDE i OVDE )

UNSS putem konkursa ,,UPDATE 2.0.1.5’’ finansira realizaciju 14 projekata širom Srbije. Na koji način bi obavestio/la javnost o realizovanim projektima?

Da li imaš neko prethodno iskustvo u radu sa medijima ili javnom nastupu? Ako da, napiši nam nešto više o tome.

Koji je tvoj omiljeni marketinški slogan? Ako želiš, napiši i zašto.

Ako imaš problema pri popunjavanju i slanju prijave, preuzmi formular za prijavu OVDE i pošalji na: prijava@srednjoskolci.org.rs sa naznakom “Prijava za PR-a”.

0

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer