Štrajk prosvetnih radnika/ca

Ulazimo u peti mesec štrajka prosvetnih radnika i radnica, a srednjoškolci/ke Srbije, kao jedan od ključnih aktera obrazovnog sistema Republike Srbije, nisu pitani da li žele da budu deo istog procesa.

UNSS ne može ostati ravnodušna u situaciji u kojoj se nalazimo mi, srednjoškolci i srednjoškolke.

U članu 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) navodi se da se učenički parlamenti, između ostalog, organizuju radi davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje. UNSS, u ime učeničkih parlamenata, samim tim srednjoškolaca i srednjoškolki Srbije, smatra da su prekršena prava učenika.

Ovaj konflikt nije konflikt samo dve strane. Učenici moraju biti uključeni u donošenje svih odluka koje se direktno tiču njihovog prava na obrazovanje, što u ovom slučaju nije bila praksa.

UNSS razume uzroke sukoba i želi da se isti što pre reši.

Verujemo da postoje efektivniji načini rešavanja ovakvih problema koji neće narušavati zakonska prava učenika na obrazovanje.

O onome što se tiče školskih klupa treba da odlučuju i oni koji sede u njima.

Smatramo da u obrazovnom sistemu Republike Srbije postoje značajniji problemi od onih koje su prepoznali profesori i na koje je potrebno ukazati i koje je potrebno rešiti. Nas zanima kada će neko da misli o (inkluzivnom) obrazovanju, o diskriminaciji, nepristupačnosti i neažurnosti u sistemu obrazovanja? Kada će se neko stvarno baviti obrazovanjem? Kada će neko štrajkovati zbog lošeg obrazovnog sistema?

UNSS zahteva od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prosvetnih radnika/ca da pitanje štrajka reše u najkraćem mogućem roku ili da srednjoškolce i srednjoškolke izuzmu iz procesa.

Iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:  U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi organizuje se učenički parlament (u daljem tekstu: parlament) radi: 1) davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje; 2) razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosfere u školi; 3) obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta; 4) aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole; 5) predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.

Nataša Škrbić, Upravni odbor
Strahinja Krstić, PR

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


One thought on “Štrajk prosvetnih radnika/ca

 1. luq

  Pričali su oni o malim platama i novom budžetu i pre nego što je bio usvojen (znači, septembar-oktobar), ali niko se nije previše osvrtao. Dok se ne napravi neka šteta, niko ne okreće glavu. Bilo je i priča o udžbenicima i sistemu ranije, ali nije zaživelo, većini ljudi je više stalo do para. Nažalost. Čini mi se da su se i ove godine provukli neki zahtevi što se tiče ZOSOVa i eksterne evaluacije (“Postoji nezadovoljstvo planovima, zakonskim regulativama, sistemom eksterne evaluacije, normama učenika, proširivanjem zaduženjia nastavnika administrativnim poslovima koji nisu u interesu nastave…”), ali se to tretira kao sporedna stvar.

  Škola zahteva minimum dva učesnika – učitelja/nastavnika/profesora i odeljenje. Dovoljno je da je jedan nezadovoljan, i propada. Ne može da postoji demokratija. Kada bi se iz nekog razloga, nekim čudom 50% (ili čak i manje) učenika odlučilo da ne dolazi u školu, ili izlazi nakon pola sata, isto bi se dogodilo.
  E sad, u idealnom svetu, možda bi se neko i osvrnuo na apele, savete, upozorenja, mišljenja, itd. ili počeo racionalno da razmišlja, a do tad…

  0
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer