KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UČENIČKIH PARLAMENATA

“NAŠA BOLJA ŠKOLA”

Na osnovu odluke Upravnog odbora, a u skladu sa konceptom projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“, Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) raspisuje konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata.

Kako je ovo četvrti put kako je realizovan projekat, samim tim i četvrti put kako se raspisuje konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata koji su i sami doprineli prikupljanju sredstava za Srednjoškolski fond u okviru projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“, a samim tim i doprineli narednoj realizaciji projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce, ovogodišnjim konkursom su objedinjena prethodna tri konkursa i dodata jedna nova oblast, odnosno ekologija.

Ovogodišnji konkurs, pod nazivom „NAŠA BOLJA ŠKOLA“, otvoren je od 5. septembra do 26. septembra 2014. godine, a oblasti u okviru kojih učenički parlamenti mogu konkurisati su sledeće:

  1. ŠKOLSKA OKOLINA
  2. KULTURA
  3. OBRAZOVANJE PO NAŠOJ MERI
  4. EKOLOGIJA

Ne dopada vam se postojeće rešenje vase školske okoline, nedostaje vam nešto, ali niste imali priliku da obezbedite to!? Smatrate da je kultura, kao posebna oblast, zanemarena u vašoj školi, nedovoljna predstava, koncerata?! Ne dopadaju vam se metode koje profesori koriste prilikom realizacije nastave, imate predloge za primenu kreativnijih i konstruktivnijih metoda?! Vi biste nastavu realizovali na drugačiji način? Ili smatrate da je ekologija, kao posebna oblast, veoma zanemarena i treba joj dati više značaja?!

Konkurs “NAŠA BOLJA ŠKOLA” je upravo prilika za rešavanje jednog od postojećih problema vezanih za školsku okolinu, kulturu, način predavanja ili ekologiju u vašoj školi (ili vašem gradu uopšte).

ŽELITE NEŠTO DA PROMENITE? URADITE TO! Pokažite profesorima/cama, svojim vršnjacima/kinjama kako to vi vidite srednjoškolsko obrazovanje, školsku okolinu, kulturu, ekologiju, kako smatrate da bi trebalo da izgleda u skorijoj budućnosti.

Hteli biste da imate učenički klub, opremite neku učionicu, sredite dvorište?! Hteli biste više kulturnih dešavanja – pozorište, bioskop, koncerte, svirke, predstave?! Radili biste eksperiment iz fizike, hemije, a nemate sredstva za to?! Analizirali biste umetnička dela na drugačiji način, ali nemate dovoljno sredstava? Šta čekate? KONKURS ČEKA NA VAS!

Ono što, takođe, trebate da znate:

  1. Pravo učešća na konkursu imaju svi učenički parlamenti, s tim da će prednost, prilikom odabira predloga projekata koji će biti finansirani, imati oni učenički parlamenti koji su učestvovali u realizaciji projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“ u aprilu 2014. godine.
  2. Projekti mogu biti finansirani u iznosu do 40.000,00 din.
  3. Na Generalnoj skupštini UNSS-a, (31.10. – 02.11.2014.), biće organizovan izbor najboljeg projekta koji će biti dodatno nagrađen.
  4. Planiran period realizacije podržanih projekata je oktobar – decembar 2014. godine.
  5. Popunjeni aplikacioni formular je potrebno dostaviti na mejl adresu: prijava@srednjoskolci.org.rs
  6. Rok za dostavljanje aplikacionih formulara je 26.09.2014. godine.

Radujemo se vašim prijava!