Srednjoškolci za srednjoškolce je ustaljen koncept u više zemalja u svetu, poznatiji kao “Social Day”. Bazira se na srednjoškolskom aktivizmu i društveno odgovornom poslovanju preduzeća. Projekat je prvi put realizovan 1962. godine u Švedskoj, da bi se potom proširio na Norvešku, Dansku, Finsku, Nemačku, Italiju, Holandiju i SAD. Projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce“ prvi put je realizovan u Srbiji 2010. godine i od tada ga realizuje Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS).
UNSS veruje da je vreme da mladi preuzmu odgovornost i inicijativu za rešavanje svojih problema!
Projekat je u toku prethodnih godina uspešno realizovan, a koncipiran je tako da određeni broj srednjoškolaca/ki jednog dana u toku školske godini ne pohađa nastavu, već ide na praksu u privatna i javna preduzeća i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam.

Sa druge strane, sva preduzeća zainteresovana da podrže srednjoškolce i srednjoškolke, njihovu edukaciju za pisanje projekata, a zatim i realizacije njihovih projekata, doniraju Prvi srednjoškolski fond “Srednjoškolci za srednjoškolce”, koji je osnovala Unija srednjoškolaca Srbije, naslanjajući se na koncept društveno odgovornog poslovanja.

Sredstva sa pomenutog fonda koriste se za organizaciju treninga za pisanje projekata učeničkim parlamentima, koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i na realizaciju projekata koje učenički parlamenti budu podneli putem javnog konkursa koji UNSS raspisuje početkom školske godine.
U realizaciji projekta je do sada učestvovalo više od 30 gradova i opština u Srbiji, 8000 srednjoškolaca, 1600 preduzeća i finansirano je preko 70 projekata učeničkih parlamenata. Za odabir projekata učeničkih parlamenata koji će biti finansirani, svake godine sastaje se tim predstavnika i predstavnica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije i stručnjaka u oblasti omladinskog aktivizma.

Srednjoškolci za srednjoškolce je samoodrživ projekat, a to znači da se deo prikupljenih sredstava ostavlja za pokretanje projekta naredne godine. Fond raste iz godine u godinu, kao i broj učenika i učenica koji/e učestvuju u projektu i preduzeća koja društveno odgovorno posluju, podržavajući na taj način mlade i razvoj lokalne zajednice.
Za realizaciju projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“ u svakoj opštini/gradu zadužen/a je po jedan/a lokalni/a koordinator/ka Unije srednjoškolaca Srbije, sinhrono sa nacionalnim UNSS timom.