ETŠ Kikinda je pomogla na nivou cele škole tako što je dozvolila učenicima da budu profesori, a zamena je takođe vršena i za osoblje.