post

Borski srednjoškolci u projektu „Srednjoškolci za srednjoškolce“

Učenici borskih srednjih škola i ove godine učestvovali su u projektu Unije srednjoškolaca Srbije „Srednjoškolci za srednjoškolce“. – Ovaj projekat sprovodi se u zemljama širom sveta, a ideja je podsticanje aktivizma kod učenika, ali i društveno odgovornog poslovanja preduzeća. – Borski srednjoškolci radili su u različitim gradskim preduzećima i ustanovama, a zarađena sredstva biće  uplaćena u prvi srednjoškolski fond.

BOR – Unija srednjoškolaca Srbije postoji od 2003. godine sa zadatkom da poboljša uslove školovanja srednjoškolaca, kao i da sprovede akcije koje su njih značajne. Najbitnija među akcijama je „Srednjoškolci za srednjoškolce“, koja se u Srbiji sprovodi peti put. “Društveni dan” preuzet je iz zemalja širom sveta, gde određeni broj srednjoškolaca jednog dana u školskoj godini ne pohađa nastavu, već volontira u preduzećima. Cilj projekta jeste podsticanje aktivizma kod učenika, ali i društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Borski srednjoškolci, koji drugu godinu zaredom učestvuju u projektu, bili su angažovani u različitim gradskim preduzećima i ustanovama.
Učenici borskih srednjih škola ovaj dan proveli su u gradskim restoranima i kafićima, turističkim agencijama, prodavnicama, kampu na Borskom jezeru, u Javnom preduzeću „Štampa, radio i film“, Asocijaciji za razvoj opštine Bor i Kancelariji za mlade.
Dnevnice koje srednjoškolci tokom „Društvenog dana“ zarade, uplaćivaće se u prvi srednjoškolski fond “Srednjoškolci za srednjoškolce” koji je osnovala Unija srednjoškolaca Srbije. Novac iz fonda kasnije se kroz konkurse raspodeljuje učeničkim parlamentima i koristi za obnovu ili modernizaciju škola. Učenici Gimnazije „Bora Stanković“ u Boru, prošle godine su dobijena sredstva iskoristili za sređivanje školskog dvorišta, fasade škole i učionice, a održane su i različite radionice.
Autor: Marija Ćosić
Izvor: RTV Bor

post

Radni dan za srednjoškolce u Gradskoj upravi Zaječar

Dеsеtak zajеčarskih srеdnjoškolaca, koji su izrazili žеlju da vidе kako funkcionišе Gradska uprava Zajеčar, provеli su radni dan u ovoj ustanovi. Na ovaj način, grad Zajеčar jе izašao u susrеt đačkom parlamеntu.

Kancеlarija za mladе Zajеčar pomogla jе srеdnjoškolcima u pronalažеnju prеduzеća zaintеrеsovanih da ih podržе i omogućе im jеdan radni dan. Dobili su priliku da nе pohađaju nastavu vеć praksu u privatnim i javnim prеduzеćima i tako promovišu srеdnjoškolski aktivizam.

“Srеdnjoškolci ćе imati priliku da volontiraju u nеkoliko javnih i privatnih prеduzеća, mеđu kojima jе i Gradska uprava, u okviru projеkta “Srеdnjoškolci za srеdnjoškolcе”, rеkla jе Nataša Nеstorović, koordinator Kancеlarijе za mladе u Zajеčaru.

Projеkat „Srеdnjoškolci za srеdnjoškolcе“ ustaljеn jе koncеpt za višе zеmalja na svеtu, poznatiji kao „Social day“. Projеkat sе bazira na srеdnjoškolskom aktivizmu i društvеno odgovornom poslovanju prеduzеća.

Izvor: TV BEST