SzS – Srednjoškolci za srednjoškolce 8. put za redom

 

Ukoliko želite da se prijavite za učešće u ovogodišnjem SzS-u to možete uraditi na sledećem linku. Za više o samom projektu to pročitajte u opisu ispod.

Takođe, ove godine smo spremili kratak priručnik za sve učesnike koji sadrži sve neophodne informacije. Možete ga videti i preuzeti na ovom linku.

 

Srednjoškolci za srednjoškolce je ustaljen koncept u više zemalja u svetu, poznatiji kao “Social Day”. Bazira se na srednjoškolskom aktivizmu i društveno odgovornom poslovanju preduzeća. Projekat je prvi put realizovan 1962. godine u Švedskoj, da bi se potom proširio na Norvešku, Dansku, Finsku, Nemačku, Italiju, Holandiju i SAD. Projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce“ prvi put je realizovan u Srbiji 2010. godine i od tada ga realizuje Unija srednjoškolaca/ki Srbije (UNSS).
UNSS veruje da je vreme da mladi preuzmu odgovornost i inicijativu za rešavanje svojih problema!
Projekat je u toku prethodnih godina uspešno realizovan, a koncipiran je tako da određeni broj srednjoškolaca/ki jednog dana u toku školske godini ne pohađa nastavu, već ide na praksu u privatna i javna preduzeća i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam.

Sa druge strane, sva preduzeća zainteresovana da podrže srednjoškolce i srednjoškolke, njihovu edukaciju za pisanje projekata, a zatim i realizacije njihovih projekata, doniraju u Prvi srednjoškolski fond “Srednjoškolci za srednjoškolce”, koji je osnovala Unija srednjoškolaca/ki Srbije, naslanjajući se na koncept društveno odgovornog poslovanja.

Sredstva sa pomenutog fonda koriste se za organizaciju treninga za pisanje projekata učeničkim parlamentima, koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i na realizaciju projekata koje učenički parlamenti budu podneli putem javnog konkursa koji UNSS raspisuje početkom školske godine.
U realizaciji projekta je do sada učestvovalo više od 35 gradova i opština u Srbiji, 9000 srednjoškolaca/ki, 1600 preduzeća i finansirano je preko 70 projekata učeničkih parlamenata. Za odabir projekata učeničkih parlamenata koji će biti finansirani, svake godine sastaje se tim predstavnika i predstavnica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca/ki Srbije i stručnjaka u oblasti omladinskog aktivizma.

Srednjoškolci za srednjoškolce je samoodrživ projekat, a to znači da se deo prikupljenih sredstava ostavlja za pokretanje projekta naredne godine. Fond raste iz godine u godinu, kao i broj učenika i učenica koji/e učestvuju u projektu i preduzeća koja društveno odgovorno posluju, podržavajući na taj način mlade i razvoj lokalne zajednice.
Za realizaciju projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“ u svakoj opštini/gradu zadužen/a je po jedan/a lokalni/a koordinator/ka Unije srednjoškolaca/ki Srbije, sinhrono sa nacionalnim UNSS timom.

Za više informacija se obratite na office@unss.org.rs i/ili preko društvenih mreža.

1+


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer