Faks Facts: Visoka poslovna škola strukovnih studija

U današnjem izdanju Faks Facts-a razgovaramo sa Marijom i Majom, učenicama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.
1. Od čega se sastoji prijemni? Da li ti je bilo teško da spremiš prijemni i koliko dugo si ga spremala?
Marija: Prijemni ispit se sastoji iz 2 predmeta po izboru (Ekonomija, Poslovna ekonomija,
Sociologija, Psihologija, Geografija, Matematika i Informatika). S obzirom da sam izabrala da
polažem Ekonomiju i Poslovnu ekonomiju spremala sam se nedeljama i bez problema položila.
Maja: Prijemni ispit na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu se polaže iz dva
predmeta od ponuđenih sedam. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu pruža
mogućnost pohađanja besplatne pripremne nastave, a tu priliku sam i sama iskoristila i uspešno
položila prijemni ispit za koji sam se spremala oko dva meseca.
2. Kako je organizovana nastava?
Marija: Nastava se sastoji iz predavanja koja su delimično obavezna, i vežbi koje su uvek
obavezne. Ono što je dobra vest jeste da nikada nećete imati tzv. “rupe” u nastavi, da nećete morati
da ustajete isuviše rano jer nastava najranije počinje u 08:30h.
Maja: Nastava se sastoji iz predavanja i vežbi. Prilikom pravljenja rasporeda vidi se da se vodi
računa da studenti tokom nedelje budu ravnomerno opterećeni, bez velikih pauza tokom dana
između dva predavanja i vežbi i bez održavanja nastave ili jako rano ili jako kasno. Na
specijilističkim strukovnim studijama prilikom sastavljanja rasporeda vodi se računa i o studentima
koji su zaposleni i na taj način im se izlazi u susret.
3. Koliko predmeta ima na tvom smeru?
 
Marija: 10 predmeta po godini.
Maja: Na mom smeru, Trgovina i međunarodno poslovanje, na osnovnim strukovnim studijama ima
30 predmeta, 5 po semestru. Svaki predmet je jednosemestralni. Inače osnovne studije traju 3
godine i vrede 180 ESPB. Na specijlističkim strukovnim studijama, na smeru koji sam izabrala-
Bankarstvo i osiguranje imamo 8 jednosemestralnih predmeta i specijalistički rad. Specijlističke
studije traju 1 godinu.
4. Da li živiš u studenskom domu? Ako da, kakvi su uslovi i koje su prednosti i mane života u
studenskom domu?
Marija: Ne.
Maja: Ne, ali studenti naše Škole, s obzirom da je u pitanju državna visokoškolska ustanova imaju
pravo da konkurišu za mesta u studentskim domovima.
5. Da li tvoja visoka strukovna škola pruža odgovarajuću praksu kao pripremu za različite
buduće profesije?
Marija: Škola je potpisala ugovore sa prestižnim kompanija tako da najbolji i najuporniji studenti
imaju šansu za praksu.
Maja: Visoka poslovna škola strukovnih studija pruža svojim studentima mogućnost obavljanja
stručne prakse kao pripremu za različite buduće profesije u saradnji sa Erste Bankom, Serbia
Fashion Week-om, Novosadskim sajmom, Univerexportom, Grand Motorsom i mnogim drugim
kompanijama i ustanovama. Takođe, svojim najboljim studentima Škola je pružila mogućnost da i
sami učestvuju u održavanju nastave, kao demonstratori. Trenutno nas je 8 demonstratora koji
uspešno obavljamo svoje dužnosti održavanja vežbi na osnovnim studijama.
6. Šta smatraš negativnim, a šta pozitivnim stranama tvog smera?
Marija: Sve gledam pozitivno, nijedan smer nije savršen, niko vam ne može pružiti svo znanje
ovog sveta, ako se vi sami ne zainteresujete da istražite i dodatno naučite.
Maja: Kada je u pitanju moj smer, na kom sam diplomirala na osnovnim strukovnim studijama:
Trgovina i međunarodno poslovanje, imam samo pozitivne utiske i kada su u pitanju predmeti,
gradivo koje učimo kao i očekivanja koja imam posle sticanja diplome. Na specijalističkim
strukovnim studijama i smerom Bankarstvo i osiguranje, izuzetno sam zadovoljna, jer sam stekla
nova znanja iz oblasti za koje sam zainteresovana, priliku za usavršavanja i ostvarenje planiranih
ciljeva.
7. Koliko vremena ostavlja tvoja viša škola za druženje, hobije, izlaske…?
Marija: Ako svakodnevno učite, svaki dan ćete i moći da imate svoje slobodno vreme. Sve je u
dobroj organizaciji vremena.
Maja: Studenti koji, kao i ja, uče redovno, redovno pohađaju nastavu i polažu ispite, imaju sasvim
dovoljno vremena za druženje, izlaske, putovanja, hobije, ako dobro organizuju svoj studentski i
privatan život.
8. Koliko se tvoj život promenio u odnosu na život u srednjoj školi?
Marija: Promene su drastične jer smo sazreli usput, a svakako da studirajući učite da razmišljate,
ispitujete svoje granice, otkrivate nove opcije usavršavanja za koje u srednjoj školi niste znali.
Maja: Moj život se veoma promenio od kada sam završila srednju školu i postala studentkinja
Visoke poslovne škole strukovnih studija, u tom smislu da ozbiljnije shvatam i obavljam svoje
obaveze. Stekla sam ogromna znanja kada je u pitanju moja buduća profesija, kako teorijska tako i
stručna.
9. Šta je po tvom mišljenju “recept za uspeh” u tvojoj višoj školi?
Marija: Postavljajte pitanja profesorima na predavanju. Učenje gradiva koje ne razumete 100%
nikada neće dati rezultate na duge staze.
Maja: “Recept za uspeh” na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija je redovno pisustvovanje
predavanjima i vežbama, izrada seminarskih radova, eseja i studija slučaja kao i interaktivno
učestvovanje u nastavi. Takođe, kao najbitnije bih navela redovno učenje i polaganje kolokvijuma i
ispita jer je to najlakši i najbrži način da se završe studije u predviđenom roku.
10. Koji je tvoj savet budućim kolegama?
Marija: Pored formalnog obrazovanja značajnu ulogu u vašem obrazovanju ima i neformalno
obrazovanje, nemojte to zaboraviti!
Maja: Budućim studentima bih preporučila da iskoriste sve mogućnosti i uslove koje im Škola
pruža. Škola je opremljena najsavremenijom tehnologijom, računari iinternet su nam stalno
dostupni. Profesori i asistenti redovno održavaju nastavu koja je visokog kvaliteta, redovno
održavaju konsultacije, nama, studentima, maksimalno izlaze u susret kada nam je potrebna dodatna
pomoć oko savladavanja gradiva za kolokvijume i ispite. Takođe imaju razumevanja kada su u
pitanju studenti koji rade i koji su onemogućeni da redovno pohađaju nastavu. Na nama studentima
je da učimo i polažemo ispite i uživamo u studentskim danima.

1+


Mihajlo Micić

Marketing tim - Web editor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *