Poziv na diskusiju u Pančevu – Zeleno obrazovanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo zaštite životne sredine su krajem aprila osnovali zajedničku radnu grupu koja će...
Read More

Dopis MPNTR i MZŽS u vezi radne grupe koja se bavi obrazovanjem za zaštitu životne sredine

10. jun 2021 - Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je poslala zvaničan dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i...
Read More

Komentari na rad na obrazovanju za zaštitu životne sredine

UNSS je, vođena osnivanjem radne grupe za promociju očuvanja zaštite životne sredine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja...
Read More

Zakon o mladima: O mladima bez mladih

Otpočet je dugo očekivani proces izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, objavom na internet adresi Ministarstva omladine...
Read More

Izložba radova i dodela nagrada na konkursu “Pančevo, to je moja veza”

Tokom 3. juna, održali smo izložba radova i dodela nagrada likovnog konkursa za srednjoškolce “Pančevo, to je moja veza” koji...
Read More

Webinar: Razmeni se

U subotu 05.06.2021. organizujemo webinar pod nazivom „Razmeni se“  na temu inostranih razmena na nivou srednje škole. Panelisti koji će...
Read More

Tribina: imunizacija mladih

U saradnji sa učeničkim parlamentom Medicinske škole "7. april" u Novom Sadu i Savezom studenata Medicinskog fakulteta i mladih zdravstvenih...
Read More

Poboljšanje organizacionih veština srednjoškolaca sa Juga

U periodu 21-22. jun održali smo trening za razvoj organizacionih veština učenika. Ovaj događaj je jedan od mnogih održanih u...
Read More

Pričamo o budućnosti – Upravni odbor u Nišu

U Nišu, 19. i 20. maja smo održali sastanak Upravnog odbora. Ovo je bio prvi sastanak uživo od početka mandata...
Read More

Javni poziv za članove Upravnog odbora

U skladu sa potrebama koje smo uočili (rast tima, rast obaveza, novi projekti i dužnosti) ovime otvaramo javni poziv za...
Read More

Unija srednjoškolaca Srbije – UNSS je glas 110.000 srednjoškolaca iz cele Srbije još od 2003. godine.

Unija srednjoškolaca je glas 110.000 srednjoškolaca iz 196 škola u 76 gradova i opština. Mi smo pokretači promena.

Vizija

je da budemo platforma koja zastupa glas svih srednjoškolaca Srbije, gde su mladi ljudi ravnopravni akteri u procesima donošenja odluka i gde su osnaženi i podržani u postizanju punog potencijala da budu aktivni građani.

Misija

je da kroz UNSS kao platformu jačamo saradnju svih aktera u obrazovnom sistemu, demokratizujemo sistem učešća srednjoškolaca i osvešćujemo ih o njihovoj snazi da kroz participaciju kreiraju kvalitetne prilike, negujući socijalnu koheziju gde svi akteri obrazovnog sistema deluju sa jasnim, definisanim i jednakim ulogama u cilju stvaranja otvorenog društva koje ispunjava individualne potrebe svih.

događaje
zagovaranje
finansije
materijale

ko su naše članice?

196 škola / 76 gradova

Naše članice su učenički parlamenti iz 76 gradova i opština širom Srbije.