Dobrodošli na sajt Unije srednjoškolaca Srbije

Unija srednjoškolaca Srbije – UNSS je najviše predstavničko telo srednjoškolaca na nivou Srbije osnovano 2003. godine.

Šta pružamo školama članicama

događaje
zagovaranje
finansije
materijale

učeničkim parlamentima pomažemo kroz

UP Centar

Nakon godina rada sa učeničkim parlamentima, kreirali smo prvi virtuelni centar. On je zbir svih resursa, konkursa i važnih vesti za parlamente.

Interaktivni alat

Pronađi različite radionice, metode, priručnike i uputstva kako da radiš sa timom (ili parlamentom), kako da držiš radionice, obuke ili treninge i pronađi neke naše primere radionica.

Neke od naših inicijativa