Upoznaj UNSS tim
Želiš da vidiš u kojim gradovima u Srbiji imamo članove, čime se oni bave i kako da se priključiš?
Klikni ovde!
UNSS događaji
Zanima te kakvi su naši događaji, kojim temama se bavimo i kako da učestvuješ u njima
Saznaj ovde!
Newsletter
Želiš da dobijaš povremena obaveštenja o tome šta smo naumili i u šta možeš da se uključiš?
Prijavi se na Newsletter 🙂
Previous
Next
Unija srednjoškolaca Srbije – UNSS je najviše predstavničko telo srednjoškolaca na nivou Srbije.

Šta pružamo školama članicama

događaje
zagovaranje
finansije
materijale

Javne politike

U nameri da pravilno i kvalitetno predstavljamo srednjoškolce i srednjoškolke cele Srbije, UNSS prati javne politike državnih organa, implementaciju različitih procesa i zagovara za poboljšanje pozicije srednjoškolaca u obrazovanju, ali i društvo generalno.

Jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata

Od kad postojimo okupljamo učeničke parlamente iz svih krajeva Srbije i nastojimo da pomognemo, mentorski, finansijski i edukativno kako bi se borili za veća prava učenika na nivou škole.

UP Centar

Nakon godina rada sa učeničkim parlamentima, kreirali smo prvi virtuelni centar. On je zbir svih resursa, konkursa i važnih vesti za parlamente.

Interaktivni alat

Pronađi različite radionice, metode, priručnike i uputstva kako da radiš sa timom (ili parlamentom), kako da držiš radionice, obuke ili treninge i pronađi neke naše primere radionica.

Vizija

je da budemo platforma koja zastupa glas svih srednjoškolaca Srbije, gde su mladi ljudi ravnopravni akteri u procesima donošenja odluka i gde su osnaženi i podržani u postizanju punog potencijala da budu aktivni građani.

Misija

je da kroz UNSS kao platformu jačamo saradnju svih aktera u obrazovnom sistemu, demokratizujemo sistem učešća srednjoškolaca i osvešćujemo ih o njihovoj snazi da kroz participaciju kreiraju kvalitetne prilike, negujući socijalnu koheziju gde svi akteri obrazovnog sistema deluju sa jasnim, definisanim i jednakim ulogama u cilju stvaranja otvorenog društva koje ispunjava individualne potrebe svih.

Neke od naših inicijativa