Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Home – UNSS
Skip to content
Upoznaj UNSS tim
Želiš da vidiš u kojim gradovima u Srbiji imamo članove, čime se oni bave i kako da se priključiš?
Klikni ovde!
UNSS događaji
Zanima te kakvi su naši događaji, kojim temama se bavimo i kako da učestvuješ u njima
Saznaj ovde!
Newsletter
Želiš da dobijaš povremena obaveštenja o tome šta smo naumili i u šta možeš da se uključiš?
Prijavi se na Newsletter 🙂
Previous
Next
Unija srednjoškolaca Srbije – UNSS je najviše predstavničko telo srednjoškolaca na nivou Srbije.

Šta pružamo školama članicama

događaje
zagovaranje
finansije
materijale

Javne politike

U nameri da pravilno i kvalitetno predstavljamo srednjoškolce i srednjoškolke cele Srbije, UNSS prati javne politike državnih organa, implementaciju različitih procesa i zagovara za poboljšanje pozicije srednjoškolaca u obrazovanju, ali i društvo generalno.

Razvoj kapaciteta srednjoškolaca

Nekadašnji program jačanja kapaciteta učeničkih parlamenata sada je proširen na razvoj kapaciteta parlamenata, učeničkih zadruga i kompanija, neformalnih srednjoškolskih grupa i individualnih srednjoškolaca.

UP Centar

Nakon godina rada sa učeničkim parlamentima, kreirali smo prvi virtuelni centar. On je zbir svih resursa, konkursa i važnih vesti za parlamente.

Interaktivni alat

Pronađi različite radionice, metode, priručnike i uputstva kako da radiš sa timom (ili parlamentom), kako da držiš radionice, obuke ili treninge i pronađi neke naše primere radionica.

Vizija

je da budemo platforma koja zastupa glas svih srednjoškolaca Srbije, gde su mladi ljudi ravnopravni akteri u procesima donošenja odluka i gde su osnaženi i podržani u postizanju punog potencijala da budu aktivni građani.

Misija

je da kroz UNSS kao platformu jačamo saradnju svih aktera u obrazovnom sistemu, demokratizujemo sistem učešća srednjoškolaca i osvešćujemo ih o njihovoj snazi da kroz participaciju kreiraju kvalitetne prilike, negujući socijalnu koheziju gde svi akteri obrazovnog sistema deluju sa jasnim, definisanim i jednakim ulogama u cilju stvaranja otvorenog društva koje ispunjava individualne potrebe svih.

događaje
zagovaranje
finansije
materijale

Neke od naših inicijativa