Skip to content

Materijal – akcioni plan za inkluziju

Materijal za kreiranje sopstevnih akcionih planova za inkluziju.

Akcioni plan je kreiran u sklopu projekta “Inscool” koji realizuje OBESSU.  

UNSS je u sklopu Programa jačanja kapaciteta učeničkih parlamenata prevela smernice za kreiranje i template za kreiranje akcionog plana na temu inkluzije u školama koje žele da na ovaj način doprinesu promociji i povećanju inkluzivnosti. 

Akcioni plan će vam pomoći da identifikujete ključne aspekte na kojima treba raditi kako biste postigli potpunu inkluziju. Nakon evaluacije vaših rezultata koje ste postigli kroz izgradnju i implementaciju aktivnosti akcionog plana, dobićete akreditaciju da ste učestvovali u InScool zajednici. Škola sa najboljim praksama će biti pozvata na završni događaj koji će se održati u Briselu.

Ohrabrujemo sve pojedince, učeničke parlamente, nastavnike/ce i druge zainteresovane da koriste ovaj materijal u svom radu, kao i da ga podele sa drugima! Ukoliko vam je potrebna naša pomoć, slobodno nas kontaktirajte!

Materijal