Skip to content
Unija srednjoškolaca Srbije

Unija srednjoškolaca Srbije

Mladi i interkulturalnost, tradicija i tranzicija

Publikacija “Da li srednjoškolci idu sa komšijom na kaficu” nastala je nakon diskusionog foruma “Sa komšijom na kaficy” koji je organizovala Unija srednjoškolaca Srbije tokom juna 2023. godine u Beogradu.

Saopštenje

Unija srednjoškolaca, kao organizacija koja redovno prati dešavanja u srednjem obrazovanju širom Srbije, iskazala je solidarnost sa nastavnicima Šeste beogradske gimnazije 5. juna, a povodom štrajka u koji su stupili 31. maja 2023. godine.