Nađa Arnautović

Nađa Arnautović

RYCO: konsultativna radionica u Podgorici

Početkom oktobra (7-9.10.), bili smo u Podgorici na konsultativnoj radionici koju je organizovao RYCO. Učesnici su bili mladi delegati koji su predstavljali svoje srednjoškolske organizacije

OBESSU regionalna razmena u Beogradu

Krajem septembra i po;etkom oktobra Unija srednjoškolaca Srbije je zajedno sa organizacijom Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) organizovala regionalnu razmenu u Beogradu.

Sajam volonterizma

Sajam volonterizma je online događaj informativno-edukativnog karaktera, u organizaciji udruženja Svetski omladinski talas. Kroz organizovane tribine, predavanja, panel diskusije, a naposletku i case study, Sajam

Vebinar o edukaciji o drogama

U junu-julu 2020. Rights Reporter Foundation, YODA, Re Generation, Young Wave i Center for Humane Policy je sprovela procenu obrazovanja o drogama u Bugarskoj, Mađarskoj,

Upoznaj UNSS tim: Mija Pejić

Mija Pejić, učenica druge godine Gimnazije u Leskovcu, lokalna koordinatorka za Leskovac. Kada bi mogao/la da živiš u knjizi, na filmu ili u seriji, koji/a