Skip to content

Bazen aktivista UNSS

UNSS poziva sve zainteresovane srednjoškolce da se prijave za Bazen aktivista (eng. “activists pool”). 

Bazen je grupa mladih koji će tokom aktuelne godine imati prednost prilikom poziva za učešče u aktivnostima UNSS, ali će pored toga članovi bazena imati prilike da realizuju različite aktivnosti u saradnji sa organizacijom.

Kako bazen funkcioniše?

Za ovaj poziv nema procesa selekcije, srednjoškolci iz cele Srbije su dobrodošli da se prijave! 

Nakon prijave, bićeš dodat/a na mejling listu za grupu i dobićeš sve dalje informacije o pravilima, načinu rada, sastancima i svemu ostalom.

Obzirom da nema roka za prijave, već da je poziv stalno otvoren za nove članove, 4 puta godišnje ćemo organizovati uvodni sastanak za nove članove:

  • za nove članove prijavljene do marta u aprilu
  • za prijavljene do juna u julu
  • za prijavljene do avgusta u septembru
  • za prijavljene do novembra u decembru

Pored uvodnog sastanka, aktivisti u bazenu će imati druge sastanke, obuke i priliku da učestvuju u redovnim aktivnostima UNSS na nacionalnom nivou.

0
aktuelnih članova
0
godine postojanja

srednjoškolci u brojkama...

  • 56,2% srednjoškolaca smatra da je nasilje u određenim situacijama opravdano
  • 43,6% srednjoškolaca ne zna šta znači izraz “podela vlasti”
  • Učenici ocenjuju generalno zadovoljstvo obrazovnim programom sa ocenom 2,9 (skala 1-5)
  • 50% učenika je najveći problem tokom školske godine predstavljalo preobimno gradivo
  • Većina učenika veruje da nastavnici tek osrednje imaju vaspitnu ulogu
 
* Podaci iz Izveštaja o srednjoškolcima tokom školske 2023/24 godine.