Istraživanje

Održana fokus grupa u Nišu

Srednjoškolci u Nišu istakli su da, iako često imaju različite inicijative i ideje o kojima diskutuju u đačkom parlamentu, kada dođe do pitanja realizacije, uglvanom ili ne dobiju podršku direktora, uz objašnjenje da škola nije… Read More »Održana fokus grupa u Nišu

Fokus grupa u Kragujevcu

Održana je još jedna fokus grupa sa učenicima i učenicama srednjih škola u Kragujevcu. Kao jedan od problema u vezi sa nastavom građanskog vaspitanja istaknuto je da je škola primorana da spaja grupe učenika/ca koje… Read More »Fokus grupa u Kragujevcu

Anketa: dualno obrazovanje

UNSS pokreće projekat vezan za dualno obrazovanje u Srbiji Dualno obrazovanje – gde sam ja u celoj priči? u okviru koga smo kao prvi korak kreirali 2 ankete za srednjoškolce i srednjoškolke: Anketa za srednjoškolce/ke… Read More »Anketa: dualno obrazovanje