događaji

Seminar o etici u online saradnji pedagoga, psihologa, nastavnika, omladinskih radnika i učenika

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS), vas poziva da se uključite na Zoom seminar koji će doprineti boljem pristupu učenicima u doba covid-19. Seminar će se održati… Read More »Seminar o etici u online saradnji pedagoga, psihologa, nastavnika, omladinskih radnika i učenika