Скочи на садржај

Početna

Poziv za finansijsku podršku inicijativama UP škola članica UNSS i srednjoškolskih aktivista

Samo tokom 2023. godine, UNSS je ispratila 97 različitih akcija škola članica, a samostalno je realizovala 53 lokalnih i 5 nacionalnih aktivnosti. Na osnovu konsultacija sa školama članicama odlučili smo da u 2024. godini podržimo srednjoškolski aktivizam na nove načine, te ćemo podržati inicijative učeničkih parlamenata i srednjoškolskih aktivista finansijskim sredstvima i mentorskom podrškom.

Okrugli sto na temu ocenjivanja sa Ministarstvom prosvete

Potrebno da se glas učenika čuje u kada su u pitanju konkretne promene u obrazovanju, poput onih koje se tiču ocenjivanja zaključak je srednjoškolaca i predstavnika Ministarstva prosvete na okruglom stolu održanom 29. maja u beogradskog gimnaziji “Sveti Sava”.

Poziv: regionalne razmene učenika #SuperŠkola

#SuperŠkola je vodeći program RKSM (Regionalne kancelarije za saradnju mladih; eng. RYCO),u formi regionalne šeme razmene srednjih škola koja ima za cilj da podrži procese izgradnje mira i pomirenja na Zapadnom Balkanu kroz projekte od škole do škole.

Tražimo 5 osoba da se pridruže našem timu

U skladu sa potrebama koje smo uočili, ovime otvaramo javni poziv za kooptaciju članova/ica Upravnog odbora. Tražimo 5 srednjoškolaca/ki iz bilo kog mesta u Srbiji koji će se pridružiti našem timu! Prijavi se do 11. marta.