Aktivizam

UO handover – jul 2021.

Upravni odbor je tokom ovog vikenda (10-11. jula) imao handover sastanak, u kom su učestvovali novi članovi UO, izbarani prema kooptaciji koja je bila javno

Naš svet, naša pravila-intervju

Kako je naša tema ponedljekom aktivizam, ovog puta imate priliku da pročitate intervju sa članicom udruženja Naš svet, naša pravila Emilijom Milenković iz Vranja. Kako