Jačanje kapaciteta

Priručnik: kako do vizuelnog učeničkog parlamenta i neformalnih srednjoškolskih grupa

Predstavljamo vam prvi Priručnik o vizuelnom identitetu učeničkog parlamenta i neformalnih srednjoškolskih grupa. Kroz priručnik želimo da podržimo učeničkih parlamente ali i sve neformalne učeničke grupe prilikom izgradnje vizuelnog identiteta, te samim tim i komuniciranjem… Read More »Priručnik: kako do vizuelnog učeničkog parlamenta i neformalnih srednjoškolskih grupa

Seminar o etici u online saradnji pedagoga, psihologa, nastavnika, omladinskih radnika i učenika

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS), vas poziva da se uključite na Zoom seminar koji će doprineti boljem pristupu učenicima u doba covid-19. Seminar će se održati… Read More »Seminar o etici u online saradnji pedagoga, psihologa, nastavnika, omladinskih radnika i učenika