Skip to content

UNSS konkursi i pozivi

Konkurs za srednje škole: Znanje za održivi razvoj

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Istraživačka stanica Petnica pozivaju srednje škole u Srbiji da se prijave za učešće u obrazovnom programu „Znanje za održivi razvoj“. Na konkursu

Novi rok: Prijava za Upravni odbor

Nakon isteka roka za prijave i rada Komisije za administrativnu proveru, odlučili smo da otvorimo novi rok za prijave, te svi zainteresovani kandidati mogu da

Produžen rok: Prijava za Nadzorni odbor

Nakon isteka roka za prijave i rada Komisije za administrativnu proveru, odlučili smo da produžimo rok za prijave, te svi zainteresovani kandidati mogu da se

Forum socijalnih inovacija 2020

Forum socijalnih inovacija je godišnja  konferencija Smart Kolektiva posvećenja inovativnim pristupima u rešavanju društvenih i ekoloških problema a ove godine značaj deo programa namenjen je mladima,

Poziv za kandidate: Nadzorni odbor UNSS

Tokom Generalne skupštine koja nam uskoro dolazi (23. oktobra) škole članice će izabrati 3 nova člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je jedan od vitalnih organa

Poziv za kandidate: Upravni odbor UNSS

Obzirom da se Generalna skupština održava 23. oktobra, ovime otvaramo poziv za novu generaciju Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora u mandatu 2018-2020 su blizu kraja