Skip to content

Ko su članice Unije srednjoškolaca?

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je jedina mreža koja okuplja učeničke parlamente, a kroz 196 učeničkih parlamenata članica iz 76 gradova i opština širom Republike Srbije, ona predstavlja oko 110.000 srednjoškolaca i srednjoškolki.

Članice UNSS su učenički parlamenti, a ne same škole!
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja učeničke parlamente vidi kao predstavnička tela svih učenika jedne škole, te član 88 istog zakona pruža prostor za udruživanja učeničkih parlamenata u zajednicu – UNSS predstavlja prvu i jedinu zajednicu učeničkih parlamenata još od 2003. godine. 

Zašto je važno pomenuti da su naše članice parlamenti, a ne škole?
UNSS vode srednjoškolci, radi ZA srednjoškolce i SA srednjoškolcima. 

Jako nam je važno da su naše članice grupe koje upravo vode srednjoškolci (učenički parlamenti), da su oni ti koji preduzimaju inicijativu i realizuju svoje aktivnosti, uz podršku iskusnijih osoba (nastavnika, direktora i sl.) i zato je ključno da same članice nisu škole, već učenički parlamenti koji predstavljaju glas svih učenika jedne škole. 

Listu UNSS članica pronađite na ovom linku.