Skip to content

Da li će srednjoškolci biti u fokusu?

Tokom avgusta, Ministarstvo omladine i sporta (MOS) je predstavilo predlog Strategije za mlade, te su tokom prošle nedelje održavani okrugli stolovi za zainteresovane mlade, organizacije i druge. Pored toga, postojala je mogućnost da se pošalji predlozi za izmenu u čemu je Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) uzela aktivno učešće.

Kako se UNSS uključila?

Nakon naše objave na Instagramu, gde smo pokazali da predlog strategije ne prepoznaje srednjoškolce, dobili smo dobre povratne informacije od srednjoškolaca, omladinskih organizacija i drugih koji su rado javili da učestvuju u našoj kampanji #SrednjoškolciuFokusu u okviru istoimenog projeta. Kampanja je obuhvatala slanje dokumenta sa komentarima koje je UNSS stvorila kroz komunikaciju sa školama članicama i srednjoškolcima. Takođe, UNSS je pozvala srednjoškolce da učestvuju u okruglim stolovima koji su se održali u Novom Sadu, Novom Pazaru, Beogradu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici (onlajn).

Šta je dalji plan?

Nadamo se da će naši predlozi biti prepoznati od strane MOS-a, obzirom da ovaj dokumet određuje šta će država činiti za mlade (dakle i za srednjoškolce) do 2030. godine. UNSS je tokom ovog procesa uložila dosta napora, činjenicom da ovo predstavlja jedan od najvažnijih ideja organizacije – aktivno učešće srednjoškolaca. UNSS će u narednom periodu pratiti dešavanja vezana za Strategiju za mlade, usvajanje ili odbacivanje komentara i na iste će pravovremeno reagovati

Za sve dalje informacije, šta ćemo sve dalje raditi, kao i prilikama gde ćeš moći da učestvuješ u okviru kampanje i projekta #SrednjoškolciuFokusu prati na našem sajtu, Instagramu @srednjoskolci i drugim mrežama.


Tekst je izrađen u okviru projekta “Zajedno za aktivno građanso društvo – ACT” koji sprovode Građanske inicijative i Helvetas Swiss Intercooperation