Skip to content

Da srednjoškolci budu u fokusu!

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), zajedno sa tri škole članice kreće u implementaciju projekta “Srednjoškolci u fokusu!” koji za cilj ima doprinos razvoju institucionalnih mehanizama za učešće učenika (kao najveće grupe u obrazovnom sistemu) u procesu donošenja odluka i kreiranju javnih politika u polju obrazovanja na nacionalnom nivou.

Ovaj projekat će u godinu dana trajanja raditi na unapređenju položaja srednjoškolaca u obrazovnom sistemu kroz različite aktivnosti.

Aktivnosti na projektu uključuju:

1. Lokalne okrugle stolove
2. Digitalni konsultativni proces sa građanima/kama na osnovu podataka, ideja i predloga prikupljenih kroz okrugle stolove
3. Konsultativni proces sa institucijama, pravnicima i drugim stručnim licima radi harmonizacije predloga sa drugim zakonima, propisima i strategijama
4. Izgradnja baze podrške – sastanci sa predstavnicima institucija, OGD, medija i sl
5. Javna zagovaračka kampanja #UčenikuFokusu
6. Konferencija – Srednjoškolci u fokusu!

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.