Skip to content

U saradnji sa Građanskim inicijativama i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, UNSS sprovodi projekat Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi!“.

Cilj projekta je da se utvrde najveći problemi i prepreke u vezi sa učeničkom participacijom i motivacijom u školi i van nje, prvenstveno kroz razgovor sa učenicima i učenicama, kako bismo saznali na koji način se uslovi za njihovo aktivno uključivanje u školskom i javnom životu mogu poboljšati. Da bi se uslovi poboljšali, neophodno je da čujemo šta mladi vide kao najveće probleme i potencijalna rešenja kada je reč o njihovoj uključenosti u predlaganju i odlučivanju oko stvari koje ih se tiču.

Sve vesti o aktivnostima možete videti ovde.