Skip to content

Dijalog o mladima sa EU Predstavništvom Saveta

Da li ste zainteresovani za pitanja životne sredine?

Pridružite nam se za drugi dijalog o mladima EU predstavništvom Saveta 10. decembra!

Generation Climate Europe je domaćin Dijaloga o mladima sa EU Predstavništvom Saveta – drugog događaja u nizu diskusija između mladih i predstavnika Predsedništva Saveta EU.

Nemačka je preuzela Predsedništvo Savetom EU 1. jula 2020. godine i završiće svoj mandat u decembru 2020. Ovaj događaj biće jedinstvena prilika za mlade Evropljane da postavljaju pitanja i iznesu svoja mišljenja o ključnim klimatskim i ekološkim pitanjima sa nemačkom ministarkom zaštite životne sredine Svenje Schulze.

Za Dijalog se možeš prijaviti na ovom linku, a sam događaj možeš pratiti na Facebook live-u.