Skip to content

UPC vas upoznaje sa Danima Demokratske Kulture Zemunske gimnazije

Počev od danas, UP Centar će objavljivati dobre prakse, odnosno projekte, aktivnosti i generalno gledano dobar i organizovan rad koji su pokazali neki parlamenti svakog ponedeljka. Cilj dobrih praksi jeste da prikažemo kako je tačno izgledao neki projekat ili aktivnost, da vas upoznamo sa svim mogućim problemima sa kojima ćete se možda susreti, ali i sa rešenjima koja su pronađena i koja su korišćena od strane članova UPa koji su organizovali projekat o kojem govorimo. Čućete priče o razvoju ideja dobrih praksi, o tome odakle je potekla ideja o projektu i na koji se način ta ideja kroz vreme i menjala.

UNSS se zalaže za to da se poveća broj organizovanih aktivnosti i projekata, da se poboljša i unapredi rad i proširi domet projekta koliko je to moguće. Zbog toga, tu smo da damo savete i približimo vam i upoznamo vas sa nekim događajem koji pravi učenički parlament srednje škole.

Dobre prakse su tu da motivišu, pokažu sve i dobre i loše strane koje vođenje projekta nosi i da predstave sve iz ugla organizatora, sve u cilju da drugi parlamenti organizuju sopstvene aktivnosti nalik nekim opisanim.

Današnja dobra praksa o kojoj možete da čitate je događaj koji organizuje Zemunska Gimnazija, Dani Demokratske Kulture. Naš sagovornik je Nemanja Vukosavljević, glavni organizator događaja, a čitajući članak ćete saznati odakle je potekla ovakva ideja i na koji način nastaju druge ideje u UP Zemunske gimnazije; koji su najveći problemi i koji su ciljevi postignuti ovim projektom, ali čuti i Nemanjin lični savet za sve koje organizuju aktivnosti u okviru učeničkog parlamenta.

Više o ovome možete pročitati ovde.