Dokumenta

Kako bismo obezbedili potpunu demokratičnost u radu naše organizacije najvažnije dokumente usvaja Generalna skupština UNSS-a, koju čini po 1 predstavnik svake škole članice. Štaviše, u cilju promociju srednjoškolskog aktivizma i transparentnosti, UNSS dokumenti se mogu pronaći na ovoj stranici.