Skip to content

Državna matura velika enigma za đake

Čak 60 odsto srednjoškolaca uopšte nije obavešteno o velikoj maturi i ne zna koji će se sve predmeti naći na tom ispitu, pokazalo je istraživanje Unije srednjoškolaca Srbije

Kada će konačno đacima koji su sada treći razred gimnazije ili četvorogodišnjih srednjih škola, dakle – generaciji koja će, ako ne bude novog odlaganja, prva polagati državnu maturu u junu sledeće godine – biti poznati svi uslovi upisa na studije, pitanje je na koje najodgovorniji za obrazovanje istrajno nemaju odgovor. Srednjoškolci čekaju. O tome šta misle o državnoj maturi u upitnicima su se izjašnjavali đaci koji su učestvovali na dva pilotiranja ovog ispita, i to oni koji su sad već studenti, a glas onih koji treba da polažu pravu veliku maturu se ne čuje ili se nedovoljno čuje i uvažava u procesima donošenja odluka. Čak 60 odsto srednjoškolaca uopšte nije obavešteno o državnoj maturi i ne zna ni koji će se sve predmeti naći na tom ispitu, a tek 28 odsto učenika srednjih škola od 1.600 ispitanih kaže da su u potpunosti obavešteni o detaljima buduće velike mature – pokazalo je istraživanje Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS), koja na nacionalnom nivou okuplja oko 110.000 srednjoškolaca iz 196 učeničkih parlamenata u 75 gradova.

„Politiku” je zanimalo šta članovi ove mreže srednjoškolaca znaju o konceptu državne mature, koje su im glavne nedoumice, da li smatraju da ovaj ispit olakšava ili otežava upis na fakultete, da li uopšte ima smisla ako se uvažava samo sertifikaciona uloga opšte, stručne i umetničke mature kao dokaza o stečenom srednjoškolskom obrazovanju, i ako je to tek deo provere znanja uz koji će morati da polažu i dodatne testove sklonosti i sposobnosti da bi postali brucoši. Sudeći po odgovorima učenika trećeg razreda – gimnazije, srednje stručne i muzičke škole koje smo dobili iz UNSS-a predstojeća državna matura koju prvi treba da polažu, za njih je nedovoljno jasna i otežavajuća okolnost.

– Najavljeno polaganje državne mature 2024. godine ne izaziva veliko oduševljenje srednjoškolaca. U školama se uglavnom ova tema ne pominje, đaci na znaju šta ih čeka, a srednjoškolci koji su upoznati s polaganjem državne mature nemaju o tome najbolje mišljenje, osećaju preveliko opterećenje, smatraju da su ugroženi, da je previše gradiva za pripreme za polaganje državne mature koje nepotrebno otežava upis na fakultete, jer podrazumeva i polaganje predmeta koji nisu nužno neophodni za sam upis na fakultet. Jedna od prepreka je i to što nemaju svi srednjoškolci isto znanje iz predmeta koji bi se polagali na državnoj maturi, jer u toku školovanja nisu imali isti fond časova – stav je učenika Gimnazije u Pirotu.

Rečima srednjoškolke Saobraćajne škole „Pinki” iz Novog Sada državna matura kod svih đaka nameće nedoumice i izaziva strah, nije im jasan razlog promene već postojećeg sistema polaganja, a bojazan proizilazi iz nesigurnosti i oskudne informisanosti bez odgovora na pitanja: šta, kako, gde, zašto?

– Prilikom pokušaja da stupe u kontakt sa nadležnima i dobiju konkretne odgovore đaci, profesori i roditelji, nisu dobijali povratne informacije. Iz medija se saznaje veoma malo. Mi u ovom trenutku ne znamo šta ćemo polagati, kako i po kojim kriterijumima, a to su samo opšta pitanja, za konkretna i dalje nije došlo vreme. Na primer, da li će neki fakulteti prihvatati ispit kao vid prijemnog i da li će neravnopravnost pri fondu časova uticati na krajnji rezultat? Bilo bi previše da polažemo i maturu i prijemni. Mnogo je zamarajuće, stresno i prilično neizvesno jer nemamo nekog ko je to pre nas iskusio i nemamo nikakvih informacija da bismo bili sigurni šta treba da radimo. A kao generacija koja veliki deo nastave zbog kovida 19 nije pohađala u regularnim uslovima već sa smanjenim obimom obrađenog gradiva nismo adekvatan uzorak za taj „projekat”. Ako kao učenica srednje stručne škole želim da upišem fakultet nevezan za struku koju sada završavam, nije mi jasno kako, a mnogi od nas u toku srednje škole odluče da promene svoj obrazovni put – navodi ova srednjoškolka.

Učenicima muzičkih škola koje očekuje umetnička matura čini se da su najviše zanemareni u svakoj priči o državnoj maturi, i oni, tvrde, nemaju dovoljno informacija i imaju mnogo nedoumica, jer ne planiraju svi da nastave muzičko obrazovanje.

– Ukoliko želimo da upišemo akademiju, nama se za visoko muzičko obrazovanje neće važiti državna matura, tako da mi svakako polažemo prijemni gde će se videti naše sposobnosti za dalje studiranje. Nemamo dovoljno informacija, ni naši profesori nisu sigurni kako će to sve izgledati, i oni sami kažu da znaju koliko i mi – ono što čuju u medijima. Neki đaci srednjih muzičkih škola ne žele da nastave muzičko obrazovanje, a nije im jasno kako će izgledati i šta će za njih značiti državna matura. Nama matura ne izgleda kao olakšanje već kao komplikacija za koju ne znamo kako da se spremimo, jer za pripremanje nekog programa koje izvodimo nam je potrebno dosta vremena, to nije kao učenje biologije ili bilo god opšteobrazovnog predmeta. Problem je što državna matura ne prepoznaje umetničke škole, a izgleda i srednje stručne, jer se pretežno bazira na gimnazijama koje imaju drugačiji plan i program – ističe srednjoškolac trećeg razreda Muzičke škole „Jovan Bandur” iz Pančeva.

Fotografija i tekst preuzeti sa ove stranice.