Skip to content

Evaluacija efektnosti rada i kapaciteta Učeničkih parlamenata 2020.

Uprkos vanrednom stanju u državi, Unija srednjoškolaca nastavlja svoj rad sa Učeničkim parlamentima!

Pred vama su rezultati istraživanja “Evaluacija efektnosti rada i kapaciteta Učeničkih parlamenata” koji je sprovela Unija srednjoškolaca Srbije u okviru Programa jačanja kapaciteta Učeničkih parlamenata. Ovo je prvo istraživanje ovog tipa, a u okviru programa (2020-2022) će biti sprovedeno još jedna evaluacija ovog tipa.

UNSS od svog nastanka, 2003. godine, nastoji da demokratizuje Učenički parlament kao učeničku reprezentativnu strukturu, te ovo istraživanje predstavlja zapravo usmerenje na čemu treba strateški raditi i u kom pravcu program treba da se razvija.

Prema nalazima istraživanja demokratski procesi unutar parlamenata sve su manje značajni za njihovo funkcionisanje, te se nedemokratske prakse sve više ustaljuju i percipiraju kao dobre i efikasne. Nekodifikovana pravila dobijaju mnogo veću važnost od onih pisanih, a strukture parlamenata su zastarele i neefikasne.

Saradnja između parlamenata postoji, ali u veoma maloj meri, posebno gledajući međugradsku saradnju i umreženost. Inicijative na regionalnom ili nacionalnom ne postoje, osim u retkim slučajevima između nekoliko izuzetnih škola, a sve u saradnji sa nekom OCD ili samom Unijom.

 

Kroz Program jačanja kapaciteta, UNSS će podržati strateško razviće mreže srednjih škola, kao i jačanje srednjoškolskih lidera za reprezentaciju svojih vršnjaka u obrazovnom procesu.

 

 

Celu Evaluaciju možete videti klikom na dugme ispod.