Skip to content

Fokus grupa u Užicu: nastavnici srodnih predmeta ne sarađuju, iako za to ima prostora i potrebe!

Na propratnoj aktivnosti radili smo i pričali o participaciji mladih kao i o jačanju iste u Učeničkom parlamentu, a i na predmetu građansko vaspitanje.

Učenici su izneli neke svoje stavove, odnosno pričali o problemima i poteškoćama koje prevazilaze svakodnevno. Za rad parlamenta učenici su istakli želju da unaprede odnose između lokalnih i parlamenata u drugim gradovima.

Učenici gimnazije i Ekonomske škole složili su se da se moraju češće nalaziti i razgovarati o barijerama koje imaju. Prvaci su izrazili želju za većom uključenošću. Za građansko vaspitanje mnogi su se složili da časove imaju kao poslednje u danu, odnosno 7. ili 8. i da su tada umorni od toga dana. S tim u vezi profesori se trude da te časove odrade, ali učenici ne mogu maksimalno da se založe. Složili su se i da omladinske organizacije (vladine i nevladine) postoje i deluju, ali nejasno je u kojoj meri uspevaju da dopru do mladih ljudi i da ih zainteresuju za aktivizam ili neki drugi vid doprinosa i uključivanja u rešavanje problema, na nivou škole ili lokalne zajednice.
Zbog svega navedenog važno je da se ispita situacija u školama i prikupi što više informacija i saznanjao glavnim problemima i preprekama vezano za učenički participaciju i motivaciju. Deo učenika kao obavezan izborni predmet bira versku nastavu, što znači da se tokom celog školavanja ne susreću sa temama aktivizma i učešća u procesima donošenja odluka u školi i van nje. Postavlja se i pitanje koliko učenici o tome mogu da čuju iz drugih predmeta, jer nastavnici/ce srodnih predmeta uglavnom ne sarađuju međusobno po pitanjima nastavnih programa i njihovog sadržajnog povezivanja, uprkos tome što za to ima prostora pa i potrebe u smislu povećanja kvaliteta ishoda učenja.

Njihov predlog i ono što su predložili jeste da časovi budu negde na početku ili na sredini dana, kako bi ceo čas bio kompleksan i dobro organizovan.

Događaju su prisustvovali učenici Ekonomske škole, Medicinske škole i Užičke gimnazije, koja je bila i domaćin. Događaj je održan 19.09.2019. od 13 do 15časova. Zainteresovani su izrazili želju da se radionica sličnog tipa održi ponovo.

Napisao Petar Mojsilović, učenik Užičke gimnazije.