Skip to content

Fokus grupa u Vršcu obeležila početak projekta “Demokratija se uči u školi!”

U Vršcu je održana prva od 13 planiranih fokus grupa na kojoj smo sa učenicima i učenicama razgovarali o tome šta su najveći problemi u vezi sa participacijom mladih i na koji način se uslovi za njihovo aktivno uključivanje u školskom i javnom životu mogu poboljšati. Uloga đačkih parlamenata, građanskog vaspitanja i omladinskih organizacija neke su od tema o kojima se diskutovalo. Da bi se uslovi poboljšali, neophodno je da čujemo šta mladi vide kao najveće probleme i potencijalna rešenja kada je reč o njihovoj uključenosti u predlaganju i odlučivanju oko stvari koje ih se tiču.

U narednom periodu nastavljamo sa fokus grupama u gradovima širom Srbije.

Kao što smo rekli, ova fokus grupa je obeležila početak projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“ koji sprovodimo u saradnji sa Građanskim inicijativama, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Ovaj projekat će trajati do kraja 2019. godine. Više čitajte ovde.