Skip to content

“Hajde da se upoznamo”- Lokalni tim Pančevo

Lokalni tim Unije srednjoškolaca Srbije Pančevo (u daljem tekstu LTPA) 10.
februara 2020. godine je organizovao događaj “Hajde da se upoznamo” uz
poštovanje svih epidemioloških mera. Jedan od ciljeva ovog događaja bio je da se
LTPA upozna sa predsednicima i predsednicama parlamenta, te tako sa njima
razgovara o njihovim problemima sa kojima se svakodnevno susreću dok obavljaju
svoju funkciju. Takođe, želja LTPA je bila da učesnicima događaja prikaže da
postoji organizacija koja želi da ih podrži u njihovim idejama i ciljevima kako bi
parlament njihove škole postao parlament po meri svakog njenog učenika!
Kroz sedmosatni rad i druženje, predsednice i predsednici parlamenta su na početku
dođaja “Hajde da se upoznamo” imali priliku da se kroz različite igre međusobno
upoznaju i povezuju, u čemu im je pomogla njihova komunikativnost i
druželjubivost koja je inače doprinela razvoju atmosfere događaja. Drugi deo
događaja je bio namenjen prezentaciji UNSS-a, te se kroz prezentaciju razvila
diskusija među učesnicima koji su ustanovili da imaju slične ili gotovo iste probleme
u radu parlamenta koji predvode. Istakli su veliki broj problema sa kojima se različite
generacije predsednika i predsednica njihove škole suočavaju, te su se takođe složili
da je rad učeničkih parlamenata dodatno ugrožen usled pandemije korona virusom
koja im onemogućava da realizuju sastanke i aktivnosti. Nakon zajedničke diskusije
i prezentacije, LTPA i predsednici i predsednice učeničkih parlamenata su stvorili
niz zajedničkih ciljeva i aktivnosti koje nameravaju da realizuju u narednom periodu,
te će tako započeti i učvrstiti saradnju i raširiti mrežu između LTPA i učeničkih
parlamenata njihove škole i omogućiti njihovim vršnjacima da Pančevo postane grad
po meri svakog srednjoškolca!

Događaj “Hajde da se upoznamo” se ostvario uz podršku Sinhro haba, Domaćih
kiflica i Potrčko dostave Pančevo.