Skip to content

#HerojiUcenika: Nenad Todorović

Nenad Todorović je nastavnik matematike u Pravno-poslovnoj školi, u Nišu. On se trudi da i u vanrednom stanju podstakne svoje učenike da istaknu svoju individualnost.

Iz perspektive nominovanog nastavnika:

Šta Vam je olakšalo rad tokom vanrednog stanja?

Svoj rad sam prilagodio novonastaloj situaciji kao i ostale kolege nastavnici. Ono što mi je olakšalo rad jeste poznavanje online platformi i pre uvođenja nastave na daljinu, tako da sam fokus stavio na nastavni sadržaj, a ne na online alate za rad u toku vanrednog stanja.

Kako motivisati učenike na kontinuirani rad tokom trenutnog stanja?

Lično, kao nastavnik u vreme vanrednog stanja, smatram da učenicima treba da na kreativan i zanimljiv način upotpunim vreme u izolaciji i da rado i sa interesovanjem prate moje časove. Pored učenja novih lekcija, uvek imamo vremena za vannastavne aktivnosti kada svi zajedno rešavamo zanimljive matematičke zagonetke koje su učenicima najinteresnatnije.

Koja je razlika između rada u vanrednom stanju i pre njega?

Osnovna razlika između tradicionalnog i online časa je ta što je nastanik iz uloge predavača prešao u ulogu podrške. Bodrim učenike da istaknu svoju individualnost u radu i da sve mogu da nauče sami istraživačkim radom uz moju podršku kada im je potrebna. Kao nastavnik matemtike, koristim sve moguće resurse kako bih im približio lekcije koje su ponekad teško shvatljive i na redovnom času.

Koju plataformu koristite za predavanja i zbog čega?

Za svoj rad koristim Viber za direktnu komunikaciju sa učenicima, Google Učionicu  za postavljanje nastavnih materijala za učenje i izradu samostalnih domaćih zadtaka i zoom za obradu novih sadržaja sa učenicima.

Da li imate neki savet/predlog za vaše kolege?

Za moje kolege imam samo reči hvale jer smo svi zajedno uspeli da kontinuirano nastavimo gde smo stali sa radom u školi. Svi učenici su heroji svoga doba i od srca im čestitam na uspešno savladanim lekcijama i ostvarinim rezultatima.

Tekst predstavlja isključivo stavove i mišljenja autora, a ne organizacije.


Tekst je napisan u okviru programa #VanrednoObrazovanje.