Skip to content

„How Do I See You?“ Slobodna zona Junior

Slobodna zona Junior pokreće novi trogodišnji projekat „How Do I See You?“, program kulturne razmene čiji je cilj upoznavanje mladih sa Kosova* i iz Srbije, a zajednički ga sprovodi sa organizacijama DokuFest (Prizren), Fond B92 (Beograd) i Filmskim Festivalom Slobodna Zona (Beograd) uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ideja projekta je upoznavanje mladih i njihovo aktivno učešće u radionicama i studijskim posetama koje za cilj imaju istraživanje, razmenu mišljenja i ideja, razvoj medijske i filmske pismenosti, ali i otkrivanje zajedničkih ciljeva, izazova i iskustava uz korišećenje videa kao medija za kreativno izražavanje.

Želimo da ohrabrimo sve mlade od 18 do 25 godina da se prijave za učešće u programu, a jedini preduslovi su motivisanost za kreativnu razmenu i umrežavanje, te stvaranje video radova zajedno sa svojim vršnjakinjama i vršnjacima, kao i dobro poznavanje engleskog jezika.

Zbog aktuelne pandemije virusa kovid-19, ove godine, radionice predviđene da se održe na Kosovu* i Srbiji biće zamenjene online susretima.

Program je u potpunosti besplatan, a prijave su otvorene do 10. avgusta do 18 časova.

Više informacija o konkursu možeš videti ovde.

#DokuFest #HowDoISeeYou #FilmskiFestivalSlobodnaZona #FreeZoneFilmFestival #SlobodnaZonaJunior #FreeZoneJunior #Srbija #Kosovo #Prizren #Beograd #Mladi #StudijskaPoseta #EuropeanUnion