Skip to content

I modul Akademije održivog razvoja 2.0 u Beogradu

U okviru Akademija održivog razvoja 2.0, koja je ove godine usmerena na vezu između održivog razvoja, mladih, ljudskih prava i obrazovanja, tokom vikenda 21. i 22. maja je održan prvi modul programa

Prvi od tri modula je usmeren generalno na četiri navedene teme, a posebno se fokusirao na cilj održivog razvoja (SDG) 4 – kvalitetno obrazovanje.

Pored radionica i predavanja koje su polaznici Akademije imali priliku da čuju, u subotu je pre početka zatvorenog dela Akademije održan i Uvodni panel, koji je bio javan za sve zainteresovane, a pod nazivom “Održivi razvoj u kontekstu obrazovanja i mladih u Srbiji” .

Govornici na panelu su bili iz različitih organizacija:

  • – Jovana Božičković, ispred Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), 
  • – Marko Mitrović Ispred UNICEF-a,
  • – Marija Vujković, ispred “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, i
  • – Marija Bulat, ispred Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) 

Moderator panela je bio Aleksandar Nikolić, Generalni sekretar Unije srednjoškolaca.

Panel je bio fokusiran na veoma praktične i upotrebljive informacije koje srednjoškolci mogu da koriste, a i relevantne u četiri oblasti koje Akademija održivog razvoja 2.0 povezuje ove godine – održivi razvoj, obrazovanje, mlade i ljudska prava.

U okviru njega, srednjoškolci su mogli da čuju više o stavovima mladih, izraženim kroz Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2021. godinu koji KOMS tradicionalno objavljuje svake godine na međunarodni dan mladih, o platformi U-report kojom koordiniše UNICEF i mogućnosti da postanu deo globalne zajednice mladih koja utiče na kreiranje kvalitetnih predloga politika, o grant šemi za neformalne grupe za inicijative građana u lokalnim zajednicama koji će projekat ACT uskoro objaviti i na kraju o programu Superškole koji RYCO sprovodi u WB6 regionu i prilikama koje njihove škole imaju kroz njega.

Uskoro nas očekuju druga dva modula Akademije, u digitalnom formatu. U okviru njih ćemo posebno obrađivati ciljeve 5 (rodna ravnopravnost) i 12 (održiva potrošnja i proizvodnja).

Cilj Akademije održivog razvoja  je kreiranje globalno orijentisane i svesne zajednice mladih u oblasti održivog razvoja, paralelno povećavajući svest o ljudskim pravima i njihovoj vezi sa održivim razvojem i time doprinoseći ostvarenju Agende 2030 na lokalnom nivou. 

Realizaciju Akademije održivog razvoja 2.0 podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR).