Скочи на садржај

Dobre prakse

Primeri dobrih praksi

 • Komunikacija (UP, učenici, autoriteti…)
 • Primeri dobrih praksi za komunikaciju:
 1. govornici
 2. figure autoriteta 
 3. lideri grupa
 4. drugi srednjoškolci – prijatelji 
 5. parlamenti
 • Za koga?
 1. srednjoškolce
 2. ljude sa problemima u komunikaciji
 3. domovi za nezbrinutu decu 
 4. decu ometenu u razvoju
 • Cilj:
 1. podizanje samopouzdanja
 2. iskazivanje sopstvenih mišljenja
 3. bolja komunikacija sa ljudima ( u državnim (obrazovnim) ustanovama )
 4. podizanje nivoa aktivizma 
 • Šta su dobri primeri komunikacije?
 1. radionice
 2. javni nastup 
 3. debate/diskusije (iskazivanje svojih stavova/mišljenja)

 • Primer dobre prakse:

Intervjuisali smo jednog dečka koji je došao iz doma za nezbrinutu decu i on je imao da nam kaže: “Upisao sam srednju školu, razredni starešina je spomenuo učenički parlament i pitao sam ga za objašnjenje šta je to? On mi je rekao da će me ubaciti u parlament da vidim šta je to i svidelo mi se. Polako sam počeo da se aktiviram vezano za parlament i ljudi su počeli da me primećuju. Pozvali su me na jedan od svojih događaja i prihvatio sam poziv. Tamo sam došao potpuno izgubljen i bilo mi je jako čudno što su me svi lepo dočekali. Svi su me pitali odakle sam, i oklevao sam da odgovorim. Posle drugog dana događaja, polako sam krenuo da se prilagođavam i da ulazim u konverzaciju sa ostalim učesnicima. Pre toga sam bio povučena i asocijalna osoba. Od tog dana mi se život skroz promenio.”

 ZAKLJUČAK: 

 • Bolja komunikacija je ostvarena prisustvovanjem na događaju.
 • Bolja komunikacija je ostvarena tokom konverzacije sa drugim učesnicima.
 • Uključivanje u aktivizam je služilo kao dobra praksa u komunikaciji.
 • Motivacija za UP
 • Primeri dobrih praksi za motivaciju UP:
 1. figure autoriteta
 2. predsednik UP
 3. lokalni tim i lokalni koordinator (ako u datoj opštini postoje)
 4. motivatori
 5. lideri
 • Za koga?
 1. srednjoškolce
 2. prosvetne radnike
 3. predsednika UP
 • Cilj:
 1. porast omladinskog aktivizma/aktivizma mladih
 2. veće interesovanje ljudi za promene obrazovnog sistema
 3. veći broj mladih, ali aktivnih ljudi
 • Šta su dobri primeri motivacije UP?
 1. redovno organizovanje događaja
 2. dobra komunikacija (sa predsednikom UP, figurama autoriteta…)
 3. podrška (profesora, direktora, učenika…)
 • Na koji način se podstiče bolji rad UP?
 • Radionice specifično dizajnirane za rad parlamenata 
 • Rad na boljem povezivanju UP sa učenicima van UP
 • Aktivacija i rad na zainteresovanosti članova UP u veće i značajnije projekte vezane za aktivizam
 • Primer dobre prakse za motivaciju:

U parlament sam ušao zbog društva da bi izlazili sa časova. Sve do trenutka kada mi je koordinatorka UP predložila da se kandidujem za predsednika UP-a. Prihvatio sam ponudu. Prijavio sam se i izabran sam za predsednika. Posle 3 meseca u školu je stigao mejl za poziv na Generalnu skupštinu i profesorka me je obavestila i pitala da li želim da prisustvujem događaju. Prihvatio sam poziv i otišao sam u potpuno nepoznatu situaciju. Upoznao sam ljude s kojima sam se zbližio i ostao u kontaktu. Posle određenog vremena, pozvan sam na sledeći događaj i tada shvatam da zapravo mogu da uspem u aktivizmu za mlade. Počeo sam redovno da prisustvujem događajima i da radim sve više i više za sebe i svoju lokalnu zajednicu. Posle nekog vremena provedenog u Uniji srednjoškolaca/ki Srbije, napisao sam svoj prvi projekat. Zbog prevelikih obaveza u školi, svoje predsedničko mesto ostavljam drugoj osobi koju sam uputio u rad parlamenta i kako da nastavi da radi onoliko, a čak i više nego što sam ja. Sledeći korak je prijava za lokalnog koordinatora i širenje područja mog rada; rada na većim projektima i novim iskustvima.

ZAKLJUČAK:

 • Uključivanje u učenički parlament je pomogao razvoju u omladinskom aktivizmu.
 • Motivacija je dobijena iz dobre komunikacije i odnosa sa drugim učenicima.
 • Interesovanje i uključenost u aktivizam je podstaknuto od strane podrške dobijene od profesora, drugih učenika i članova UP.