Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Enerdžajzeri (Energizers) – UNSS
Skip to content

Enerdžajzeri

 Šta su enerdžajzeri i čemu služe?

Enerdžajzeri su igre odnosno aktivnosti koje služe da razdrmaju grupu, da je vrate u fokus rada i “napune baterije” za sadržaj koji predstoji. To su uglavnom aktivnosti koje ne zahtevaju dosta vrema, a podstiču grupu na dalji radi. Enerdžajzeri mogu da se koriste u toku radionica koje traju više od sat vreme, kao i za događaje koji traju duži vremenski period, kako bi se smanjila neprijatnost među učesnicima i smanjilo opterećenje teorijskom materijom.

Spisak enerdžajzera :

1.Hey, my name is Joe
 • Učesnici stoje u krugu. Osoba koja vodi enerdžajzer priča određeni deo teksta i pravi određene pokrete, a ostatak grupe ponavlja pokrete i tekst za njim.
 • Tekst: Hey, my name is Joe and I work in a button factory. I have a wife and no (one, two, three, four, five) kids and one day my boss came up to me and he said Joe, I said yo, are you busy, I said no, then push this button with your right hand (left hand, right leg, left leg, head, behind*)
 • Vreme trajanja: 3min. – 5min.
2. Konjanik (potrebne stolice)
 • Sedi se na stolicama u krugu i ponavljaju se tekst i pokreti za osobom koja vodi enerdžajzer.
 • Tekst: Ja sam konjanik i jašem sam kroz noć, ko je od vas hrabar, može sa mnom poć’ !
 • Tokom ponavljanja teksta, ritmično se lupa prvo desnom rukom, a zatim se uključuju i leva ruka, desna i leva noga, glava itd.
 • Vreme trajanja: 1min. – 3min.
3. Se se kore
 • Stoji se u krugu i ponavljaju se tekst i pokreti za osobom koja vodi enerdžajzer.
 • Tekst: Se se kore, a se kore sa, a gići gići maga, maga x2
 • Pokreti:
 • Lupanje rukama o kolena x2, potom prekrštene ruke preko grudi, potom podignute ruke (se se kore)
 • Lupanje rukama o kolena x2, prekrštene ruke preko grudi, potom podignute ruke (a se kore sa)
 • Leva noga je ispred, pomeranje kukova blago kružno, kružno vrtenje rukama od lakta ispred sebe (gići gići maga)
 • Floss u jednu stranu (maga)
 • Floss u drugu stranu (a maga)
 • Promena tonaliteta u nasumičnim delovima teksta (povremeno izgovaranje dela teksta tiše ili glasnije)
 • Vremensko trajanje: 1min.- 3min.
4. Take banana
 • Učesnici stoje u krugu i ponavljaju za osobom koja vodi enerdžajzer (ne u isto vreme).
 • Tekst: Take banana, take take banana, peel banana, peel peel banana, chop banana, chop chop banana, smash banana, smash smash banana, eat banana, eat eat banana, poop banana, poop poop banana*
 • Pokreti uključuju skakanje unapred tokom izgovaranja teksta.
 • Vremensko trajanje: 1min. – 3min.
5. Nindža
 • Učesnici stoje u suženom krugu i na znak jednog od učesnika ( “nin-dža” (podeljeno na slogove)) učesnici skoče u nazad i zamrznu ruke u položaju u kom su doskočili.
 • Zatim jedan od učesnika počinje sa ciljem igre, koji je da svojom šakom dotakne šaku osobe do sebe. Kada neko dotakne nečiju šaku, ta osoba ostaje bez te ruke, i bori se samo sa jednom. Osoba koja napada može da pošalje svoj napad nekome drugom, ko može nastaviti napad.
 • Tokom napada može se izvesti samo jedan pokret, zatim je red na drugu osobu da napravi jedan pokret i tako u krug.
 • Vreme trajanja: 3min. – 5min.
6. Hi ha ho
 • Učesnici stoje u krugu i prenosi se tzv. “energija”. Osoba koja šalje energiju pokaže sa obe ruke u osobu kojoj šalje energiju izgovarajući “hi”. Osoba koja prima energiju diže ruke gore ka sebi, izgovarajući “ha”. Osobe sa leve i desne strane osobe koja prima energiju pokazuju obema rukama na tu osobu, izgovarajući “ho”.
 • Igra se na ispadanje i osoba koja promaši svoje red ili pomeša reč ispada. Igra se dok ne ostane samo dva igrača.
 • Vreme trajanja: 5min. – 10 min.
7. Stani, kreni
 • Osoba koja vodi enerdžajzer stoji ispred grupe ljudi. Grupa prati uputstva iz teksta.
 • Tekst:
 • Vremensko trajanje: 5min.- 10min.
8. Trka irvasa
 • Učesnici stoje u krugu i prate uputstva narator.
 • Učesnici su irvasi, a narator je Deda Mraz.
 • Tekst:
 • Uvod u priču: Mi smo Deda Mrazovi irvasi iz Laponije, moramo da za jednu noć podelimo svoj deci poklone. Krećemo, trčimo (sa obe šake lupamo se po kolenima i lupamo nogama o pod, tempo se menja na brže), uzleteli smo (tempo polako usporava, ali se i dalje lupa nogama o pod), zaobilazimo prepreke (učesnici na brzinu čučnu ili preskoče “prepreku”, ali i dalje lupaju nogama), pozdravljaju kraljicu (staju, polako mašu), piju čaj sa kraljicom (staju, “piju čaj”), fotografišu okolinu (staju, pretvaraju se da slikaju fotoaparatom).
 • Pojmove nasumično ponavljati.
 • Vreme trajanja: 1min. – 3min.
9. Mazinga
 • Ucesnici stoje u krugu, narator počinje sa rečju “ma”, koju zatim ponavlja svaka sledeća osoba u krugu, dok se ne prođe ceo krug. Kada se dođe do poslednje osobe, svi učesnici viknu “mazinga”. U isto vreme drže obe ruke ispružene ispred sebe, sužavajući krug i na kraju ih podignu iznad sebe.
 • Vreme trajanja: do 1min.
10. Bez tri
 •  Pravila igre glase da učesnici stoje u krugu, jedan od učesnika kreće sa brojanjem, koje se nastavlja u krug. Svaki put kada učesnik izgovori broj, skoči. Preskače se svaki broj koji u sebi sadrži 3 ili je deljiv sa 3. U tom slučaju, učesnik samo skoči, ali ne izgovara reč. Igra se dok ne ostane jedna osoba.
 • Vreme trajanja: do 3min.
11. Alele
 • Učesnici stoje u krugu i ponavljaju tekst i pokrete naratora.
 • Tekst:
 • Vreme trajanja: 1min. – 3 min.
12. Robot
 • Učesnici se podele u grupe od po 3 člana. Jedna osoba postaje vođa, a druge dve su roboti. Vođa pomera svoje robote tako što ih dodirne po desnom ramenu da bi se kretali u desno, i obrnuto, dok se roboti kreću u tom smeru dok god ih vođa ne dodirne ponovo. Cilj igre je da vođa spreči oba svoja robota da od udaranja u nameštaj, druge objekte, druge ljude itd.
 • Vreme trajanja: 5min. – 10min.
13. Gluvi telefoni
 • Dok osobe stoje u krugu, vođa igre smisli reč ili rečenicu. Vođa šapne reč/rečenicu osobi desno od sebe, a ta osoba je potom ponovi sledećoj i tako dalje. Cilj je da reč/rečenica ostane što sličnija tome kakva je bila na početku.
 • Vremensko trajanje: 1min. – 3min.
14. Fizz buzz
 • Slično kao igra “Bez tri”. Učesnici broje u krug, a svaki put kada izgovore broj – skoče. Međutim svaki put kada je broj deljiv sa 3, umesto broja kaže se “fizz”. Umesto brojeva deljivih sa 5, kaže se “buzz”, a umesto brojeva deljivih i sa 3 i sa 5, kaže se “Fizzbuzz”. Igra se dok ne ostane jedna osoba.
 • Vremensko trajanje: 3min. – 5min.
15. Jellyfish 16.Plešući markeri
 • Vođa igre drži dva markera u rukama. Pomera ih u nasumičnim pravcima, a učesnici igraju u skladu sa pokretima markera.
 • Vremensko trajanje: 3min. – 5min.
17.Kralj je mrtav
 • Učesnici stoje u krugu i kreće se od vođe igre. On govori osobi sa svoje desne strane: “Kralj je mrtav”. Osoba postavlja pitanje: “Od čega je umro?”. Potom vođa odradi jednostavan pokret. Cela grupa ponavlja pokret. Potom sledeća osoba odradi isto, ali uz drugi pokret, i tako dalje. Grupa ponavlja sve pokrete dok se ne napravi pun krug.
 • Vremensko trajanje: 3min. – 5min.
18. Beba ajkula
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
 • Vremensko trajanje: 1min. – 3min.