Ubrzo će :D

Zidanje tima – teambuilding

U ovom delu Kofera ćete pronaći različite tipove aktivnosti koje možete videti dole koje spadaju u teambuilding igre, koje služe za jačanje veze između članova tima, odnosno kreiranja prijatne i radne atmosfere i postizanje osećaja pripadanja timu.

Sve teambuilding aktivnosti smo podelili u 6 kategorija koje zajedno doprinose izgradnji potpune kohezije grupe, klikom na kategoriju bićete preusmereni na stranicu na kojoj možete pročitati detaljno kako se aktivnosti izvršavaju.

Upoznavanje Navikavanje na fizički kontakt Igre na otvorenom
Icebreakers Igre poverenja Inicijativa grupe