Skip to content

Enerdžajzeri (Energizers)

 • Šta su enerdžajzeri i čemu služe?

Enerdžajzeri su igre odnosno aktivnosti koje služe da razdrmaju grupu, da je vrate u fokus rada i “napune baterije” za sadržaj koji predstoji. To su uglavnom aktivnosti koje ne zahtevaju dosta vrema, a podstiču grupu na dalji radi. Enerdžajzeri mogu da se koriste u toku radionica koje traju više od sat vreme, kao i za događaje koji traju duži vremenski period, kako bi se smanjila neprijatnost među učesnicima i smanjilo opterećenje teorijskom materijom.

 • Lista enerdžajzera :
 1. Hey, my name is Joe
 2. Konjanik
 3. Se se kore
 4. Take banana 
 5. Nindža
 6. Hi ha ho
 7. Stani,kreni
 8. Trka irvasa
 9. Mazinga
 10. Bez tri
 11. Alele
 12. Robot
 13. Gluvi telefoni 
 14. Fizz Buzz
 15. Jellyfish
 16. Plešući markeri
 17. Kralj je mrtav 
 18. Baby shark

Objasnjenje svakog enerdžajzera

1.Hey, my name is Joe

 • Učesnici stoje u krugu. Osoba koja vodi enerdžajzer priča određeni deo teksta i pravi određene pokrete, a ostatak grupe ponavlja pokrete i tekst za njim.
 • Tekst: Hey, my name is Joe and I work in a button factory. I have a wife and no (one, two, three, four, five) kids and one day my boss came up to me and he said Joe, I said yo, are you busy, I said no, then push this button with your right hand (left hand, right leg, left leg, head, behind*)
 • Vreme trajanja: 3min. – 5min.

2. Konjanik (potrebne stolice)

 • Sedi se na stolicama u krugu i ponavljaju se tekst i pokreti za osobom koja vodi enerdžajzer.
 • Tekst: Ja sam konjanik i jašem sam kroz noć, ko je od vas hrabar, može sa mnom poć’ !
 • Tokom ponavljanja teksta, ritmično se lupa prvo desnom rukom, a zatim se uključuju i leva ruka, desna i leva noga, glava itd.
 • Vreme trajanja: 1min. – 3min.

3. Se se kore

 • Stoji se u krugu i ponavljaju se tekst i pokreti za osobom koja vodi enerdžajzer.
 • Tekst: Se se kore, a se kore sa, a gići gići maga, maga x2
 • Pokreti: 
 • Lupanje rukama o kolena x2, potom prekrštene ruke preko grudi, potom podignute ruke (se se kore)
 • Lupanje rukama o kolena x2, prekrštene ruke preko grudi, potom podignute ruke (a se kore sa)
 • Leva noga je ispred, pomeranje kukova blago kružno, kružno vrtenje rukama od lakta ispred sebe (gići gići maga)
 • Floss u jednu stranu (maga)
 • Floss u drugu stranu (a maga)
 • Promena tonaliteta u nasumičnim delovima teksta (povremeno izgovaranje dela teksta tiše ili glasnije)
 • Vremensko trajanje: 1min.- 3min.

4. Take banana

 • Učesnici stoje u krugu i ponavljaju za osobom koja vodi enerdžajzer (ne u isto vreme).
 • Tekst: Take banana, take take banana, peel banana, peel peel banana, chop banana, chop chop banana, smash banana, smash smash banana, eat banana, eat eat banana, poop banana, poop poop banana*
 • Pokreti uključuju skakanje unapred tokom izgovaranja teksta.
 • Vremensko trajanje: 1min. – 3min.

5. Nindža

 • Učesnici stoje u suženom krugu i na znak jednog od učesnika ( “nin-dža” (podeljeno na slogove)) učesnici skoče u nazad i zamrznu ruke u položaju u kom su doskočili.
 • Zatim jedan od učesnika počinje sa ciljem igre, koji je da svojom šakom dotakne šaku osobe do sebe. Kada neko dotakne nečiju šaku, ta osoba ostaje bez te ruke, i bori se samo sa jednom. Osoba koja napada može da pošalje svoj napad nekome drugom, ko može nastaviti napad. 
 • Tokom napada može se izvesti samo jedan pokret, zatim je red na drugu osobu da napravi jedan pokret i tako u krug.
 • Vreme trajanja: 3min. – 5min.

6. Hi ha ho

 • Učesnici stoje u krugu i prenosi se tzv. “energija”. Osoba koja šalje energiju pokaže sa obe ruke u osobu kojoj šalje energiju izgovarajući “hi”. Osoba koja prima energiju diže ruke gore ka sebi, izgovarajući “ha”. Osobe sa leve i desne strane osobe koja prima energiju pokazuju obema rukama na tu osobu, izgovarajući “ho”. 
 • Igra se na ispadanje i osoba koja promaši svoje red ili pomeša reč ispada. Igra se dok ne ostane samo dva igrača.
 • Vreme trajanja: 5min. – 10 min.

7. Stani, kreni

 • Osoba koja vodi enerdžajzer stoji ispred grupe ljudi. Grupa prati uputstva iz teksta.
 • Tekst: 
 • Vremensko trajanje: 5min.- 10min.

8. Trka irvasa

 • Učesnici stoje u krugu i prate uputstva narator.
 • Učesnici su irvasi, a narator je Deda Mraz. 
 • Tekst: 
 • Uvod u priču: Mi smo Deda Mrazovi irvasi iz Laponije, moramo da za jednu noć podelimo svoj deci poklone. Krećemo, trčimo (sa obe šake lupamo se po kolenima i lupamo nogama o pod, tempo se menja na brže), uzleteli smo (tempo polako usporava, ali se i dalje lupa nogama o pod), zaobilazimo prepreke (učesnici na brzinu čučnu ili preskoče “prepreku”, ali i dalje lupaju nogama), pozdravljaju kraljicu (staju, polako mašu), piju čaj sa kraljicom (staju, “piju čaj”), fotografišu okolinu (staju, pretvaraju se da slikaju fotoaparatom).
 • Pojmove nasumično ponavljati.
 • Vreme trajanja: 1min. – 3min.

9. Mazinga 

 • Ucesnici stoje u krugu, narator počinje sa rečju “ma”, koju zatim ponavlja svaka sledeća osoba u krugu, dok se ne prođe ceo krug. Kada se dođe do poslednje osobe, svi učesnici viknu “mazinga”. U isto vreme drže obe ruke ispružene ispred sebe, sužavajući krug i na kraju ih podignu iznad sebe.
 • Vreme trajanja: do 1min.

10. Bez tri

 •  Pravila igre glase da učesnici stoje u krugu, jedan od učesnika kreće sa brojanjem, koje se nastavlja u krug. Svaki put kada učesnik izgovori broj, skoči. Preskače se svaki broj koji u sebi sadrži 3 ili je deljiv sa 3. U tom slučaju, učesnik samo skoči, ali ne izgovara reč. Igra se dok ne ostane jedna osoba.
 • Vreme trajanja: do 3min.

11. Alele

 • Učesnici stoje u krugu i ponavljaju tekst i pokrete naratora. 
 • Tekst: 
 • Vreme trajanja: 1min. – 3 min.

12. Robot

 • Učesnici se podele u grupe od po 3 člana. Jedna osoba postaje vođa, a druge dve su roboti. Vođa pomera svoje robote tako što ih dodirne po desnom ramenu da bi se kretali u desno, i obrnuto, dok se roboti kreću u tom smeru dok god ih vođa ne dodirne ponovo. Cilj igre je da vođa spreči oba svoja robota da od udaranja u nameštaj, druge objekte, druge ljude itd.
 • Vreme trajanja: 5min. – 10min.

13. Gluvi telefoni

 • Dok osobe stoje u krugu, vođa igre smisli reč ili rečenicu. Vođa šapne reč/rečenicu osobi desno od sebe, a ta osoba je potom ponovi sledećoj i tako dalje. Cilj je da reč/rečenica ostane što sličnija tome kakva je bila na početku.
 • Vremensko trajanje: 1min. – 3min.

14. Fizz buzz

 • Slično kao igra “Bez tri”. Učesnici broje u krug, a svaki put kada izgovore broj – skoče. Međutim svaki put kada je broj deljiv sa 3, umesto broja kaže se “fizz”. Umesto brojeva deljivih sa 5, kaže se “buzz”, a umesto brojeva deljivih i sa 3 i sa 5, kaže se “Fizzbuzz”. Igra se dok ne ostane jedna osoba.
 • Vremensko trajanje: 3min. – 5min.

15. Jellyfish

16.Plešući markeri

 • Vođa igre drži dva markera u rukama. Pomera ih u nasumičnim pravcima, a učesnici igraju u skladu sa pokretima markera. 
 • Vremensko trajanje: 3min. – 5min.

17.Kralj je mrtav

 • Učesnici stoje u krugu i kreće se od vođe igre. On govori osobi sa svoje desne strane: “Kralj je mrtav”. Osoba postavlja pitanje: “Od čega je umro?”. Potom vođa odradi jednostavan pokret. Cela grupa ponavlja pokret. Potom sledeća osoba odradi isto, ali uz drugi pokret, i tako dalje. Grupa ponavlja sve pokrete dok se ne napravi pun krug.
 • Vremensko trajanje: 3min. – 5min.

18. Beba ajkula

 • Vremensko trajanje: 1min. – 3min.